Naturturism i skogen, Värmland

Så ska skogen locka turister till Värmland

Pressmeddelande | Regionalt - 20 mars 2019

Skogen i Värmland har stor potential att locka turister till Värmland och bidra till både tillväxt och nya arbetstillfällen i länet. Men hur gör man? Den 22 mars är det kick-off för en satsning på naturturism i Värmland där företagare och skogsägare bjuds på både inspiration och konkreta idéer.

Det sker just nu flera satsningar på att lyfta turismen i länet med hjälp av skogen. Dels pågår satsningen Skogsrik naturturism med växtlust som har målet att få fler skogsägare att bedriva naturturism på sin egen fastighet. Samtidigt utvecklas ett regionalt skogsprogram med syfte att göra skogen till en tillväxtmotor i länet. Ett av fokusområdena i det regionala skogsprogrammet är just naturturism och tillsammans kraftsamlar satsningarna nu för att lyfta skogen som en magnet för turismen i Värmland.

– Skogen kan ge Värmland betydligt mer än i dag och vår förhoppning är att den här dagen blir startskottet på den utvecklingen, säger Linda Jakobsson, projektledare för Regionalt skogsprogram på Skogsstyrelsen Värmlands distrikt.

– Tanken är att skogsägare ska få en större inblick i alla möjligheter som finns med mångbruk av skogen men också kunna knyta nya kontakter med entreprenörer och andra aktörer, säger Erica Björndotter, projektledare för Skogsrik naturturism på Skogsstyrelsen Värmlands distrikt.Senare kommer skogsägare som är intresserade att inom satsningarna erbjudas utbildning, studieresor, skogsdagar, konferenser och seminarier.

Första avstampet görs med inspirationsdagen 22 mars där en rad entreprenörer, företagare och inspiratörer kommer för att dela med sig av sina kunskaper. Det blir också konkret idéverkstad och workshop.

VAR? Selma Spa, Sunne

NÄR? 22 mars 09:00 – 15:15

Program:

09.00 Inskrivning och kaffemingel
09:30 Regionalt skogsprogram Värmland och Skogsrik turismnäring – Erica Björndotter och Linda Jakobsson Skogsstyrelsen.
09:50 Mångbruk och mångsysslare – Kikki Ahlstedt
10:10 Naturturism- Utopi med svårighet – Björn Uglem, äventyrare och entreprenör
10:50 Paus
11:00 Fortsättning Björn Uglem
12:00 Lunch
13:00 Glaskogsstiftelsen – Vivi Appelqvist
13:10 Visit Värmland – Andreas Norum
13:30 Vandringsleders betydelse för naturturism – Olov Henriksson, Skogsägare och entreprenör
13:50 Paus
14:00 Lövås Gård – från idé till verkstad – Per-Anders Andersson och Linda Jakobsson
14:20 Paus
14:30 Workshop
15:00 Redovisning
15:15 Avslutning

Kontakt

Kontakt