Jordkällare.

Så här vill Skogsstyrelsen arbeta med kulturmiljövärden

Nyhet - 06 november 2019

Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för arbetet med kulturmiljöfrågor. Strategin beskriver hur Skogsstyrelsens verksamhet påverkar kulturmiljön samt hur myndigheten vill och kan arbeta med kulturmiljövärden.

I början av 2018 fick Skogsstyrelsen och nio andra myndigheter i uppdrag att ta fram vägledande strategier för kulturmiljöfrågor. Nu är uppdraget inrapporterat till regeringen.

– Rapporten ger en bild av hur Skogsstyrelsen kan bidra till att även framtidens barn ska kunna gå på upptäcktsfärd i en skog full av minnen och berättelser, säger Göran Lundh, projektledare Skogsstyrelsen.

Tydliga kompetenskrav

Skogsstyrelsen skriver bland annat att myndigheten ska ta fram tydliga kompetenskrav för personal på alla nivåer som arbetar inom områden där kulturmiljövärden berörs. Samtidigt ska behovet av antikvarisk personal ses över.

Fler exempel på förslag som Skogsstyrelsen ger i rapporten:

  • Skogsstyrelsen bör verka för att kulturmiljövårdsfrågor ska ges ett större utrymme vid landets skogliga utbildningar.
  • För att kunna ta hänsyn är det viktigt att veta vad som finns. Skogsstyrelsen bör i samråd med berörda aktörer utreda hur forn- och kulturlämningar, inklusive det biologiska kulturarvet, i skogslandskapet kan kartläggas. Det gäller både metod, teknik och finansiering.
  • Skogsstyrelsen kommer att fortsätta följa upp vilken hänsyn till kulturmiljöer som tas vid föryngringsåtgärder, den så kallade Hänsynsuppföljning Kulturmiljö.
  • Klimatförändringars påverkan på kulturarvet i skogen ska uppmärksammas och tydliggöras.

Kontakt