Tillfällig viltvarningsskylt vid väg

Skyltning kan minska risken för viltolyckor vid avverkning och gallring

Nyhet - 23 september 2019

Ett aktivt skogsbruk skapar mycket foder till hjortdjuren. Det är i grunden positivt men kan även innebära en ökad risk för viltkollisioner. För att minska risken kan du som är skogsbrukare sätta upp tillfälliga viltvarningsskyltar.

Avverkning, gallring och röjning kan lokalt under en tid ge upphov till mer foder för älgar och andra hjortdjur. De grenar och toppar som lämnas kvar på marken efter exempelvis en gallring av asp eller tall under vintern, kan locka till sig djuren. Om det finns vägar i närheten av dessa områden kan detta innebära en ökad risk för viltkollisioner.

Tillfälliga viltvarningsskyltar

För att minska riskerna kan tillfälliga varningsskyltar sättas upp vid vägar som går förbi pågående eller nyligen genomförda gallringar och slutavverkade skogsområden. Skogsbrukare själva kan låna dessa skyltar av Trafikverket. 

–Vi vill uppmana skogsägare eller deras ombud som ska avverka eller göra någon annan skogsåtgärd som kan locka till sig vilt, att sätta upp dessa skyltar. Det leder förhoppningsvis till att trafikanterna minskar på farten och att vi kan undvika en del viltolyckor, säger Matts Rolander, viltsamordnare på Skogsstyrelsen.

Antalet hjortdjur påverkar

En annan faktor som kan vara av betydelse för antalet viltolyckor är hur stort antal hjortdjur det finns i skogarna runt våra vägar. Ytterligare en uppmaning till skogsägarna är därför att engagera sig i den lokala viltförvaltningen.

- Ju fler älgar och andra djur nära våra vägar, desto fler kollisioner får vi förmodligen, säger Matts Rolander. Även ur detta perspektiv är det därför viktigt att vi har en balans mellan skogsbruket och antalet hjortdjur. Då ökar vi möjligheten att minska såväl betesskador som olyckor.

Insatsvecka för att uppmärksamma trafikanterna

De senaste åren har viltolyckorna ökat, framförallt när det gäller kollisioner med vildsvin och rådjur. Den 23 – 29 september uppmärksammar Nationella Viltolycksrådet riskerna i en insatsvecka med rubriken ”Viltvarning – ta det lugnt”.

– Vi vill med årets insatsvecka göra alla fordonstrafikanter, såväl vanliga bilförare som yrkesförare uppmärksamma på att det finns vilda djur på och utefter våra vägar och att man därför anpassar körsättet efter detta. Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor och här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse, säger Pernilla Persson på Nationella Viltolycksrådet i ett pressmeddelande.

För att beställa tillfälliga viltvarningsskyltar kontaktar du den entreprenör som sköter skyltningen åt Trafikverket på den aktuella platsen. Du hittar kontaktuppgifter till alla entreprenörer på Trafikverkets webbplats. 

Kontakt