Karta i Skogsstyrelsens kartjänster som visar riskområden för angrepp av granbarkborre

Risk för granbarkborre i södra Gävleborg

Pressmeddelande | Regionalt - 11 maj 2020

De södra delarna av Gävleborgs län löper större risk att drabbas av angrepp från granbarkborre i sommar än de norra delarna. Det visar Skogsstyrelsens riskkartor som skogsägare i länet nu kan ta del av i sin mobil, dator eller surfplatta.

Nu närmar sig årets svärmning av granbarkborre, och skadorna av insekten väntas även i år bli mycket omfattande. För att rädda så mycket av virkesvärdet som möjligt, och förhindra ytterligare spridning, är det viktigt att nya angrepp hittas och bekämpas i tid.

Visar var man ska leta efter angrepp

När skogsägaren ska ut och leta efter nya angrepp kan Skogsstyrelsens nya karttjänst vara till stor hjälp eftersom man ser vilka områden som har högst risk för angrepp. I Gävleborgs län har ungefär 7 procent av skogarna hög eller medelhög risk för angrepp. De flesta riskskogarna finns i södra delen av länet.

– De nya riskkartorna är ett bra stöd för markägare som är oroliga för skador av granbarkborren. Man kan spara mycket tid genom att koncentrera letandet av skador till de områden där risken är som störst, säger Nils Frank skadesamordnare i Gävleborgs län på Skogsstyrelsen.

Flera riskfaktorer sammanfaller

Det som bidrar till en hög riskklassning är bland annat mycket gran, torr mark, samt närhet till hyggen och tidigare angrepp. Riskindexkartan bygger på analyser från olika geografiska data och satellitbilder som bearbetats bland annat med hjälp av artificiell intelligens.

Skogsstyrelsens riskindexkartor har tidigare endast funnits för vissa län i södra och mellersta Sverige, men nu kan skogsägare i hela landet använda sig av verktyget som nås via Skogsstyrelsens webbplats och skogsägarens Mina sidor.

Kontakt

Kontakt

Kontakt