Karta i Skogsstyrelsens kartjänster som visar riskområden för angrepp av granbarkborre

Risk för granbarkborre i södra Dalarna

Pressmeddelande | Regionalt - 11 maj 2020

En stor del av skogarna i södra delarna av Dalarnas län riskerar att drabbas av angrepp från granbarkborren i sommar. Det visar Skogsstyrelsens riskkartor som skogsägare i länet nu kan ta del av i sin mobil, dator eller surfplatta.

Nu närmar sig årets svärmning av granbarkborre, och skadorna av insekten väntas även i år bli mycket omfattande. För att rädda så mycket av virkesvärdet som möjligt, och förhindra ytterligare spridning, är det viktigt att nya angrepp hittas och bekämpas i tid.

Visar var man ska leta efter angrepp

När skogsägaren ska ut och leta efter nya angrepp kan Skogsstyrelsens nya karttjänst vara till stor hjälp eftersom man ser vilka områden som har högst risk för angrepp. I Dalarnas län är risken som störst i de södra delarna.

– Riskskadeindexkartan är ett bra hjälpmedel för skogsägare i den södra delen av länet för att bevaka de skogar som har hög risk att bli angripna av granbarkborre i år. Även om risken för angrepp är små i övriga delar av länet, är det bra att vara förberedd och veta vilka områden som skulle kunna bli utsatta om vi får en torr och varm sommar, säger Magnus Hedspång, skadesamordnare för Dalarnas län på Skogsstyrelsen

Flera riskfaktorer sammanfaller

Det som bidrar till en hög riskklassning är bland annat mycket gran, torr mark, samt närhet till hyggen och tidigare angrepp. Riskindexkartan bygger på analyser från olika geografiska data och satellitbilder som bearbetats bland annat med hjälp av artificiell intelligens.

Skogsstyrelsens riskindexkartor har tidigare endast funnits för vissa län i södra och mellersta Sverige, men nu kan skogsägare i hela landet använda sig av verktyget som nås via Skogsstyrelsens webbplats och skogsägarens Mina sidor.

Kontakt

Kontakt

Kontakt