Annons för granbarkborreveckan 2021

Risk för granbarkborrar – så gör du som skogsägare

Nyhet - 04 maj 2021

Snart svärmar granbarkborren och då är det viktigt att vara på tårna för att upptäcka nya angrepp i tid. Det sa Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna, under första dagen av Granbarkborreveckan. I en annan föreläsning fick vi lära oss hur vi kan ta hjälp av satellitbilder för att lättare hitta angreppen.

De senaste tre årens angrepp av granbarkborrar saknar motstycke i historien i Sverige. Åren 2018–2020 skadades 18 miljoner kubikmeter svensk skog. Det kan jämföras med den betydligt längre tidsperioden 1950–2017 då runt 10 miljoner kubikmeter skog skadades.

– Sannolikheten för att vi ska få två generationer av granbarkborrar varje säsong ökar med klimatförändringarna. Därmed ökar också risken för att vi ska få fortsatt omfattande angrepp i framtiden, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna.

Granbarkborreveckan ska öka kunskapen

För att öka kunskapen och inspirera till fortsatt bekämpning anordnar Skogsstyrelsen och projektet Stoppa borrarna just nu Granbarkborreveckan – en vecka fylld med digitala föreläsningar och seminarier.

Granbarkborreveckan inleddes under måndagen med att Alice Högström, projektledare på Skogsstyrelsen, berättade om hur du som skogsägare kan hitta riskområden från ditt skrivbord med hjälp av riskkartor och förändringsanalys. I förändringsanalysen jämför du satellitbilder från olika tidpunkter för att se var det skett förändringar som kan bero på granbarkborreangrepp.

– Du kan till exempel jämföra satellitbilder från förra våren med nytagna bilder för att hitta förra årets angrepp. Då kan du få en hint om var du ska börja leta efter nya angrepp i skogen den här sommaren, eftersom de ofta sker i anslutning till de äldre angreppen, säger Alice Högström.

Mest effektivt att bekämpa under maj till augusti

Under måndagens andra föredrag berättade Kerstin Ström och Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen, om grunderna till var och när du ska leta efter angrepp, och de viktigaste bekämpningsåtgärderna.

– Under perioden maj till augusti, när granbarkborren svärmar, är det som mest effektivt att bekämpa granbarkborren. Då bör du som är skogsägare kontrollera din skog minst var fjärde vecka för att upptäcka nya angrepp. Ju tidigare angreppen åtgärdas, desto bättre bekämpning och desto mer av virkesvärdet kan du rädda, säger Mattias Sparf.

Samtliga föreläsningar från Granbarkborreveckan går att se i efterhand på Youtube.

Kontakt

Kontakt

Kontakt