Årets angrepp av granbarkborre. Brun stam med mörkbrunt gnagmjöl.

Rekordstora angrepp av granbarkborre även nästa år

Pressmeddelande - 18 december 2018

Även nästa år kommer skadorna av granbarkborre på skogen i Sydsverige att ligga på årets rekordnivåer. I bästa fall. Blir sommaren torr och varm kan skadorna femdubblas. Det visar nya beräkningar. Därför bildas nu en krisgrupp tillsammans med skogsbruket för att om möjligt begränsa skadorna.

– Vi står inför en unik situation där vädret orsakat en massförökning av granbarkborre som vi aldrig tidigare sett. Det allvarliga läget gör att vi nu gemensamt kraftsamlar med skogssektorn för att begränsa omfattningen så långt det bara är möjligt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Redan i augusti gjordes bedömningen att angreppen av granbarkborre i Götaland såg ut att bli rekordstora. En inventering i slutet av november visade att minst 2,5 miljoner kubikmeter skog drabbats. Det är med god marginal det största angrepp som mätts upp i en inventering.

Men detta är bara början. Skogsstyrelsen har gjort beräkningar över hur stora angreppen kan bli till våren beroende på vilka förebyggande insatser som sätts in och hur vädret blir. Vid gynnsamma förhållanden, med en kall och blöt sommar, kommer ytterligare cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog ändå att angripas. Blir sommaren varm och torr, kan det röra sig om 12,5 miljoner kubikmeter. Med dagens virkespriser motsvarar det ett virkesvärde på över sex miljarder kronor.

Efter den oroande utvecklingen har nu en ny krisgrupp bildats i samverkan med representanter från skogsbruket, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. Syftet är att samordna kunskap, bekämpningsåtgärder och information och på så sätt begränsa omfattningen så långt det är möjligt.

– I bästa fall har vi ungefär lika stora problem nästa år. Därför måste vi börja agera nu. Tidigare erfarenhet från liknande skogliga kriser visar att samarbete mellan myndigheter och de skogliga organisationerna varit avgörande, säger Daniel Fellenius, chef för marknadskommunikation på Sydved, en av de som ingår i gruppen.

Det är också fortsatt viktigt att skogsägarna i området har koll på sin skog. Om man hittar angrepp gäller det att kontakta sin skogliga rådgivare om man har en sådan och planera i god tid för avverkning för att få ut virket innan granbarkborren svärmar till våren.

Sedan tidigare har Skogsstyrelsen också föreslagit att det bildas ett bekämpningsområde i delar av Götaland med skärpta regler och undantag för att få ut det skadade virket snabbt.

Kontakt

Kontakt

Styrgrupp samverkansprojektet

  • Tony Axelsson, Såg i Syd, fält- och certifieringsansvarig, 036 34 30 02, tony.axelsson@sagisyd.se
  • Daniel Fellenius, Sydved,chef marknadskommunikation, 070-538 17 86, daniel.fellenius@sydved.se
  • Johan Harrysson, distriktschef Blekinge distrikt, Skogsstyrelsen, 0457-45 51 73, johan.harrysson@skogsstyrelsen.se
  • Henrik Holmberg, Södra Skogsägarna, skogskötsel- och entreprenörsutvecklare, 0470 89 365 henrik.holmberg@sodra.com
  • Örjan Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götaland, naturvårdshandläggare, 010-224 51 67, orjan.nilsson@lansstyrelsen.se
  • Anna Stridsman, Sveaskog, skogsvårdschef, 010-544 97 09, anna.stridsman@sveaskog.se
  • Daniel Stridsman, Holmen Skog, köpchef Götaland, 070 631 74 09, daniel.stridsman@holmen.com
  • Pelle Ström, Vida Skog, skogs- och certifieringsansvarig, 0472-364 51, pelle.strom@vida.se
Granbarkborreprojektet - logotyper