Nyckelbiotop.

Registrering av nyckelbiotoper prövas av högsta förvaltningsdomstolen

Nyhet - 23 maj 2023

Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper kommer att prövas av högsta instans. Nyligen har Högsta förvaltningsdomstolen beviljat prövningstillstånd i ett av totalt åtta överklagade ärenden.

Flera domstolar har tidigare konstaterat att Skogsstyrelsen saknat tillräckligt tydligt rättsligt stöd för registrering av nyckelbiotoper, alltså områden i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Skogsstyrelsen överklagade domarna och i höstas konstaterade till exempel kammarrätterna i Göteborg och Jönköping att Skogsstyrelsen har saknat stöd i rättsordningen för att registrera nyckelbiotoper.

För att få vägledning överklagade Skogsstyrelsen till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen som nu alltså beviljat prövningstillstånd i ett av de totalt åtta överklagade ärendena. I den domen sa kammarrätten att registreringen är att se som ett förvaltningsbeslut och därmed är överklagbart men samtidigt sa domstolen att Skogsstyrelsen saknar tillräckligt rättsligt stöd för registreringen.

I sitt beslut om prövningstillstånd skriver Högsta förvaltningsdomstolen: ”Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop utgör ett förvaltningsbeslut som får överklagas.”

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media på telefon vardagar kl. 8–16:30