Koltrast i närbild.

Regeringen ändrar i artskyddsförordningen

Nyhet - 03 mars 2022

Regeringen ska ändra i artskyddsförordningen. Det säger miljöminister Annika Strandhäll idag. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist välkomnar beskedet.

De senaste veckorna har debatten om artskyddsförordningen varit het efter Skogsstyrelsens besked om förändrad tillsyn som en följd av vägledande domar på området. Bland annat behöver skogsägare ta mer hänsyn till skyddade arter, inklusive alla vilda fåglar. Skogsstyrelsens generaldirektör har påpekat i en debattartikel att om den svenska artskydds­förordningen ska tillämpas bokstavligt får det orimliga konsekvenser för skogs­bruket.

Tidigare har regeringen sagt att man ska se över artskyddsförordningen och de förslag som finns i Artskyddsutredningen. Nu är alltså beskedet från miljöminister Annika Strandhäll att artskyddsförordningen ska ändras.

– Det besked jag lämnar idag är att regeringen och jag med stor skyndsamhet kommer att ändra i artskyddsförordningen och jag hoppas ha en sådan förändring på plats inom de närmaste månaderna, säger hon till SVT och bekräftar även detta på Twitter.

– Mer specifikt handlar det om att artskyddsbestämmelserna i fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet (också kallat livsmiljödirektivet, reds.anm) kommer att införlivas var för sig i artskyddsförordningen så som de uttrycks i respektive EU-direktiv, fortsätter Annika Strandhäll.

"Viktigt besked"

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist välkomnar beskedet:
– Det här är ett viktigt besked som regeringen ger idag, men tillsvidare måste vi som myndighet naturligtvis jobba enligt de regelverk som gäller just nu.

–  Regeringens beslut att ändra i artskyddsförordningen är positivt både för skogsbruket och för naturvården. Vår skogspolitik bygger på de jämställda målen, och det är centralt att de ansträngningar och insatser vi gör för naturvården också görs där de får så stor nytta som möjligt, säger Herman Sundqvist. 

Enligt SVT-intervjun ska även en översyn av Miljöbalken göras. ”Vidare får Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram vägledning och strategier för hur skogsbruk ska kunna fortsätta bedrivas med hänsyn till både verksamhetens ekonomi och till det lagstiftade kravet på naturskydd. Det ska undanröja den osäkerhet som finns kring vilka krav och vilken lagstiftning som ska gälla för markägare”.