Skogsstyrelsepersonal står och diskuterar betesskador av rådjur, tillsammans med flera andra aktörer och privata skogsägare

Välkommen till höstens träffar både i skogen och digitalt

Nyhet | Regionalt - 05 september 2023

Under hösten arrangeras en rad olika träffar i skogen och digitalt där du bland annat kan få rådgivning för hur du kan ta hänsyn till arter, biologisk mångfald, vattendrag, hyggesfritt skogsbruk eller om du behöver investera i att anlägga och underhålla en skogsbilväg.

Planerade träffar hösten 2023:

Särskilt viktiga arter, fokus fåglar

  • 3 oktober klockan 09.00-15.00(fortsättning från digitalt möte 9 maj). Plats: Strömsund.
    Anmäl dig senast den 22 september till hugo.strom@skogsstyrelsen.se. Klicka dig vidare på länken till nyheten på denna sida för mer information om träffen.

Natura 2000 - hänsyn till biologisk mångfald/Grip on life - hänsyn till vattendrag

  • 6 oktober klockan 09.15-10.00 digitalt via Teams, länk finns på denna sida.
  • 19 oktober, plats uppdateras närmare tillfället.

Investera i eller underhåll av skogsbilvägar

  • 20 oktober klockan 09.15-10.00, digitalt via Teams, länk finns på denna sida.
  • 16 november, plats uppdateras närmare tillfället.

Hyggesfritt skogsbruk

  • 12 oktober i Fjällbäcken i Bräcke kommun, tid uppdateras närmare tillfället.

Rotröta

  • 19 oktober, Halåsen Krokoms kommun, tid uppdateras närmare.

Den goda anmälan - vad som krävs för en godkänd avverkningsanmälan

  • 15 december klockan 09.15-10.00, digitalt via Teams, länk finns på denna sida.