Närbild på Virkesvälta

Priset på leveransvirke ökade kraftigt 2018

Statistik - 29 januari 2019

Prisökningen på leveransvirke under 2018 var större än den varit på flera år, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Det gäller både massaved och sågtimmer och ökningen skedde i hela landet.

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg, leveransvirke utgör runt 8 procent av totala virkesförsäljningen.

Massavedspriserna steg med 13 procent jämfört med 2017. Det är den enskilt största prisökningen sedan 2008, då ökningen var nästan 18 procent.

I region Nord var ökningen 8 procent under 2018 medan priserna ökade med 13 procent i region Mellan och Syd. Priserna ökade varje kvartal jämfört med 2017.

Under fjärde kvartalet 2018 steg massavedspriserna med 5 procent jämfört med tredje kvartalet samma år. Ökningen är störst i region Nord, 8 procent, i region Mellan var ökningen 6 procent och 3 procent i region Syd.

Prisökningarna gäller även sågtimmer. Under 2018 ökade leveransvirkespriserna på sågtimmer med 7 procent, vilket är den största ökningen sedan 2010 då priset ökade med nästan 19 procent.

I region Nord ökade sågtimmerpriserna med 5 procent under 2018, i region Mellan med 6 procent och region Syd med 7 procent. Även sågtimmerpriset ökade alla fyra kvartal när man jämför mot samma kvartal 2017.

Under fjärde kvartalet 2018 ökade sågtimmerpriserna med 1 procent jämfört med tredje kvartalet samma år. Sågtimmerpriserna steg med 2 procent i region Nord, 1 procent i region Syd och var oförändrade i region Mellan.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten presenteras i Skogsstyrelsens statistikdatabas och i Statistika meddelanden.

Regionindelning

Region Nord 
Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.

Region Mellan
Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.

Region Syd
Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se