En skogskonsulent kontrollerar en gran angripen av granbarkborre

Pressträff: så omfattande är årets angrepp av granbarkborre

Pressmeddelande - 04 november 2019

Under 2018 slogs ett dystert rekord i svenska skogar. Nu har Skogsstyrelsen tillsammans med skogsbruket kartlagt hur omfattande årets angrepp är av skadeinsekten granbarkborre i södra och mellersta delarna av landet. Den 7 november presenterar vi resultaten på pressträff i en angripen skog utanför Stockholm.

VAR? Salem, utanför Södertälje. Från E4/E20, ta avfart 145, trafikplats Salem. Kommer du norrifrån: sväng vänster under motorvägen ut på Salemvägen söderut och ta sedan första grusvägen till höger, Hallstavägen. Skogsdungen ligger direkt på höger sida, se skyltning på plats. Kommer du söderifrån, sväng av motorvägen vid avfart 145, trafikplats Salem, ta höger ut på Salemvägen söderut och sedan första grusvägen till höger, Hallstavägen.

NÄR? 7 november klockan 10:00

Presskonferensen hålls i en skog som har angrepp av granbarkborre. Förvaltaren av skogen kommer att finnas med under presskonferensen.

Förluster för miljarder

Förra året tog skadeinsekten granbarkborre död på uppemot 4 miljoner kubikmeter gran i Sverige efter den varma och torra sommaren. Förlusterna för skogsägarna låg på miljardbelopp och med hänsyn till skadeinsektens förmåga att producera nya generationer, befaras angreppen fortsätta.

– Sedan omfattningen exploderat under förra året har vi tillsammans med skogsbruket jobbat hårt för att begränsa skadorna. Det här är den enskilt viktigaste frågan för skogsbruket just nu och redan innan vi har resultatet från årets inventering så vet vi att det kommer krävas omfattande insatser i flera år framöver, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.

Inventering visar var det är värst

Tillsammans med Henrik Holmberg, skogsskötselutvecklare på Södra Skogsägarna, berättar Herman Sundqvist och Skogsstyrelsens projektledare för satsningen Stoppa borrarna, Kerstin Ström, om resultaten och angreppens omfattning efter årets svärmningar. Är det värre än förra årets rekordår? Var i landet är det värst? Vad kan och ska göras av skogsägare och myndigheter?

För att kunna vara effektiv i åtgärderna mot granbarkborren behövs kunskap om var de finns och i vilken omfattning. Därför har nu Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna gjort inventeringen i södra delarna av landet. Den har kompletterats med en enkät som Skogsstyrelsen har gjort till skogsbolag i Svealand. Underlaget ligger till grund för en uppskattning av hur omfattande skadorna är och var i landet det är som värst.