Föryngringsavverkning

Planerade avverkningar på normala nivåer i januari

Nyhet | Statistik - 12 februari 2020

Den totala arealen som skogsägare anmält för avverkning fortsatte efter de senaste månadernas nedgång att minska även i januari. Nedgången blev 27 procent jämfört med samma tid förra året. Minskningen var störst i Norra Norrland med 40 procent mindre anmäld areal.

Den totala anmälda arealen i januari uppgick till 18 698 hektar för hela landet och är efter fjolårets inledande höga nivåer tillbaka igen i ett mer normalt läge. Minskningen gäller alla landsdelar:

  • I Norra Norrland var minskningen 40 procent och uppgick till 2 866 hektar, vilket är lägre än genomsnittet (3 300 hektar) för perioden 2007 – 2020.
  • I Södra Norrland minskade den anmälda arealen med endast 2 procent jämfört med samma period 2019 och uppgick till 4 060 hektar. Arealen ligger under nivån för medeltalet 5 685 hektar för januari under perioden 2007 – 2020.
  • I Svealand var minskningen 25 procent och uppgick till 5 561 hektar.
  • I Götaland minskade den anmälda arealen med 33 procent till 6 205 hektar.

Den stora skillnaden i anmäld areal mellan januari i år och 2019 kan bland annat förklaras av att det i januari 2019 anmäldes ovanligt stora arealer på grund av stormarna Jan och Alfrida i Norra Norrland respektive Svealand.

Minskning i 16 av 21 län

Anmäld avverkningsareal minskade mest i Stockholms län med 78 procent till 259 hektar jämfört med 2019. I Västerbottens län var minskningen 51 procent (1 634 hektar) jämfört med samma månad förra året. I Skåne län minskade anmäld areal med 49 procent (384 hektar) jämfört med januari 2019, i Jönköpings län var minskningen 48 procent och i Kalmar län minskade den med 47 procent.

Andra län med stora minskningar av anmäld avverkningsareal i januari jämfört med samma månad 2019 är Hallands län (46 procent), Gotlands län (44 procent), Uppsala och Kronobergs län (båda 40 procent), Örebro län (32 procent) samt Västra Götalands län (26 procent).

Två län uppvisar stora ökningar i anmäld areal jämfört med samma månad 2019. I Västmanlands län är ökningen 45 procent till 476 hektar, vilket är betydligt högre än snittet 255 hektar (2007 – 2020). I Södermanlands län är ökningen 30 procent till 833 hektar. Det är den högsta nivån för Södermanland på 14 år och mycket högre än snittet 393 hektar för perioden 2007 – 2020. Orsaken är med största sannolikhet problemen med angrepp av granbarkborre i båda länen.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning. En anmälan eller ansökan om avverkningstillstånd behöver inte innebära att skogen verkligen blir avverkad.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

 

Kontakt