Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Planerade avverkningar högsta på 13 år

Statistik - 17 september 2019

Skogsägarna i Svealand anmälde i augusti i år 31 procent större avverkningsareal än under augusti förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. I övriga landet anmäldes istället något mindre areal.

En förklaring till den kraftiga ökningen i Svealand kan dels vara att skogsbruket är igång full ut igen efter semesterperioden med hantering av identifierade och anmälda granbarkborreskador, dels att man har mer personal för att ta hand om problemet än förra året.

Den totala anmälda arealen i augusti i hela landet uppgick till 28 126 hektar, vilket är den högsta noteringen sedan 2007. Hittills i år har 174 212 hektar anmälts för avverkning vilket är 6 procent mer än under de åtta första månaderna förra året. Den anmälda arealen minskade trots det i alla landsdelar förutom Svealand jämfört med augusti 2018:

  • I Svealand ökade den anmälda arealen med 31 procent och uppgick till 7 635 hektar, vilket är den högsta noteringen sedan 2007.
  • I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 1 procent jämfört med samma period 2018 och uppgick till 5 995 hektar.
  • I Södra Norrland var minskningen 4 procent och uppgick till 7 351 hektar.
  • I Götaland var minskningen 3 procent och uppgick till 7 137 hektar.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 10 av 21 län.

I Södermanlands län nästan tredubblades den anmälda arealen till 1 214 hektar, vilket är den högsta nivån på 13 år. Länet fortsätter därmed att ligga på en hög nivå för året. Hittills i år har 5 630 hektar anmälts för avverkning, vilket är mer än vad som anmälts på helår (med undantag för 2018) sedan 2007.

Även Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Kalmar län har de högsta noteringarna för anmäld avverkningsareal på 13 år. Den anmälda arealen i princip fördubblades i både Örebro (1 005 hektar) och Västmanlands län (823 hektar) jämfört med 2018. I Uppsala län ökade den anmäla arealen med 49 procent till 904 hektar och i Östergötland med 41 procent till 1 060 hektar.

I Skåne och Blekinge län minskade den anmälda arealen något jämfört med samma period förra året, men noterar ändå den näst högsta anmälda arealen sedan 2007. I Skåne kan en orsak vara att det är ollonår i bokskogarna i år och att många skogsägare därför passar på att avverka och föryngra i dessa skogar.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se