Timmervältor i vårsnö.

Ovanligt stora virkeslager i september

Statistik - 05 november 2019

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis har minskat sen i somras men är trots det ovanligt stora för årstiden. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det totala lagret på 9,3 miljoner kubikmeter den 30 september i år. Det är 34 procent mer än vid samma tidpunkt förra året.

Lagren av massaved var totalt 5,6 miljoner kubikmeter vilket är 43 procent mer än samma tid förra året. Lagret av tall- och barrmassaved stod för större delen av ökningen och var med 4,2 miljoner kubikmeter 64 procent större än förra året. Lagren av granmassaved och lövmassaved var 0,5 respektive 0,9 miljoner kubikmeter.

Jämfört med förra hösten har andelen massaved lagrad vid terminal ökat och andelen vid bilväg minskat. Andelen lagrad massaved vid industri är oförändrad.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 2,8 miljoner kubikmeter vilket är 22 procent mer än vid samma tidpunkt förra året.

Lagret av massaflis var 0,9 miljoner kubikmeter. Även detta var en ökning med 21 procent jämfört med samma tid förra hösten.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Samtliga resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Förklaring

All statistik ovan gäller kubikmeter barkat virke (m³f ub)

Virkesbalansområden

Balansområde 1: Län Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland (exkl. Härjedalens kommun).

Balansområde 2: Län Stockholm, Uppsala, Gotland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg samt Härjedalens kommun.

Balansområde 3: Län Västra Götaland (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmland, Örebro samt Habo och Mullsjö kommun.

Balansområde 4: Län Södermanland, Östergötland, Jönköping (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland samt Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se