Virkesvälta.

Ökade virkeslager i slutet av 2022

Nyhet | Statistik - 07 februari 2023

Virkeslagren ökade i slutet av förra året med 10 procent till totalt 7,7 miljoner kubikmeter, visar Skogsstyrelsens lagerundersökning. Ökningen gäller såväl barrsågtimmer som massaved och massaflis.

Virkeslager 31 december 2022 (procentuell ändring från 30 september 2022)

  • Barrsågtimmer 3 miljoner kubikmeter (+10%)
  • Massaved 3,9 miljoner kubikmeter (+9%)
  • Massaflis 0,8 miljoner kubikmeter (+16%)

Större delen av massavedslagren utgörs av barrmassaved vilka uppgick till 2,9 miljoner kubikmeter. Det var en ökning med omkring 240 000 kubikmeter eller 9 procent sedan i september. Även lagren av granmassaved och lövmassaved ökade något under perioden

Jämförelser med 2021

Från och med 2022 har undersökningen utökats för en mer komplett redovisning av lager av barrsågtimmer vid bilväg. Detta betyder att jämförelser med lager för tidigare år när det gäller barrsågtimmer bör göras med stor försiktighet. Vi uppskattar att utökningen motsvarar omkring 300 000 kubikmeter barrsågtimmer.

Lagren av massaved och massaflis var 11 respektive 6 procent lägre vid årets slut 2022 än vad de var samma tid 2021.

Regionala skillnader

Lagren av barrsågtimmer ökade i alla virkesbalansområden i slutet av 2022 förutom i balansområde 4 där de minskade något.

Lagren av massaved ökade i samtliga virkesbalansområden och särskilt mycket i balansområde 4.

Lagren av massaflis ökade något i alla virkesbalansområden

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden (VBO)

  1. Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)
  2. Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.
  3. Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.
  4. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas

Kontakt

Lager vid kvartalsslut

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Från och med 2022 har undersökningen utökats för en mer komplett redovisning av lager av barrsågtimmer vid bilväg. Detta betyder att jämförelser med lager för tidigare år när det gäller barrsågtimmer bör göras med stor försiktighet. Vi uppskattar att utökningen motsvarar omkring 300 000 kubikmeter barrsågtimmer.

Prenumerera på statistiknyheter