Timmervältor i vårsnö.

Ökade lager av barrsågtimmer men minskade lager av massaved och flis

Statistik - 08 maj 2018

Lagren av barrsågtimmer ökade under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. I södra delen av landet (virkesbalansområde 4) var ökningen hela 50 procent. Samtidigt minskade lagren för massaved och flis.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 3,3 miljoner kubikmeter barkat virke (m³f ub) den 31 mars 2018. Det är 15 procent mer än vid samma tidpunkt förra året.

Lagren av massaved däremot minskade och uppgick till totalt 3,4 miljoner kubikmeter fördelat på 1,8 miljoner tall-och barrmassaved, 0,8 miljoner granmassaved och 0,8 miljoner lövmassaved. Lagren av massaved låg på en lägre nivå för så gott som samtliga sortiment över hela landet jämfört med samma kvartal förra året.

Även lagren av massaflis minskade. Lagren beräknas ha uppgått till 0,6 miljoner kubikmeter vilket är en minskning med 35 procent jämfört med första kvartalet 2017.

Totalt sett innebär det att lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis sammanlagt uppgick till 7,3 miljoner kubikmeter vilket är en minskning med 18 procent jämfört med samma kvartal året innan.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Samtliga resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Förklaring
All statistik ovan gäller kubikmeter barkat virke (m³f ub)

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Surendra om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

surendra.joshi@skogsstyrelsen.se