Skogsarbetare som apterar timmerstock.

Oförändrade virkespriser

Nyhet | Statistik - 24 augusti 2021

Under andra kvartalet 2021 var leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i stort oförändrade i jämförelse med första kvartalet 2021. Priset på sågtimmer ökade med 1 procent och priset på massaved var oförändrat. Vissa regionala skillnader finns dock och priserna ökade något i region Syd och minskade i region Mellan.

Priset på sågtimmer fortsatte uppåt under första kvartalet 2021 och under andra kvartalet förblev priset oförändrat. Regionala skillnader finns och i region Syd ökade priset på sågtimmer med 2 procent medan det minskade med 1 procent i region Mellan under andra kvartalet 2021 i jämförelse med föregående kvartal.  

Massavedspriset ökade under första kvartalet 2021 men var oförändrat under andra kvartalet. Även här syns regionala skillnader där priset i region Syd ökade med 1 procent.

Uppgång i timmerpris och nedgång i massavedspris vid jämförelse med andra kvartalet 2020

Om jämförelsen istället görs mot andra kvartalet under 2020 så är utvecklingen annorlunda.

Sågtimmerpriset ökade med 7 procent i landet som helhet. Regionalt var ökningen 12 procent i region Syd och 7 procent i region Mellan medan minskningen i region Nord var 3 procent.

Massavedspriset minskade som helhet med 7 procent. Minskningen var störst i region Nord med 13 procent medan minskningen var 6 procent i både region Syd och region Mellan.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Regionindelning

Region Nord 
Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.

Region Mellan
Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.

Region Syd
Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter