Vindlande skogsstig mellan träd och blåbärsris

Nytt skogsprogram för Gävleborg

Nyhet | Regionalt - 09 juni 2021

Att bryta strukturer är en ledstjärna i Gävleborgs nya skogsprogram 2021-2030. Programmet ska bidra till att uppnå de nationella miljömålen och samtidigt bidra med jobb och en hållbar tillväxt i Gävleborg.

Gävleborgs skogsprogram innehåller 18 prioriterade områden som aktörer gemensamt bör fokusera på för en regional utveckling i linje med det nationella skogsprogrammet. Områdena är indelade i fyra olika kategorier:

  • hållbarhet i skogen
  • mångbruk i skogen
  • omställning, konkurrenskraft och kompetens
  • bryta strukturer

Bryta strukturer avgörande för framgång

Att bryta strukturer är en ledstjärna för Gävleborgs skogsprogram och avgörande för att nå framgång.

– Vi behöver tänka på nya sätt och agera annorlunda för att bidra till en mer hållbar utveckling, säger Urban Larsson, Skogsstyrelsen.

Många har deltagit

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen har gemensamt tagit fram Gävleborgs skogsprogram. Intresseorganisationer, företag, entreprenörer och enskilda skogsägare med flera har erbjudits möjlighet att påverka innehållet. Flera hundra personer har deltagit i processen.

Ska ge inspiration

Gävleborgs skogsprogram är till för alla med intresse i hur vi kan nyttja skogen hållbart på bästa sätt. Programmet ska ge inspiration till att själv medverka eller ge inspel till kommande handlingsplaner.

Kontakt

  • Urban Larsson
  • Gävleborgs distrikt
  • Telefon: 0278-356 64

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.