En skäggprydd medelålders man i jeans, jacka och luvtröja går i en tallskog och tittar förnöjsamt upp mot trädkronorna. I handen har han en kaffetermos. Han tänker och ser tillfreds ut, som om han tagit ett smart beslut. I hörnet på bilden står texten Smart Skogsbruk.

Smart skogsbruk – ny rådgivningssatsning med aktiva skogsägare i centrum

Nyhet - 28 oktober 2021

Nu startar Skogsstyrelsen rådgivningssatsningen Smart skogsbruk. Smart skogsbruk vänder sig till enskilda skogsägare som vill bli mer aktiva i skötseln av sin skog. Det handlar om hållbar, ökad tillväxt och miljöhänsyn i den brukade skogen. Satsningen ska även stärka skogsägare som beställare av skogliga tjänster.

Rådgivningssatsningen heter Smart skogsbruk för att det är smart att

  • ta hjälp av moderna digitala hjälpmedel
  • ta hjälp och beställa det du inte hinner göra själv
  • skapa en skog som är rustad att möta klimatförändringar och andra framtida osäkerhetsfaktorer
  • kombinera produktionen med aktiva naturvårdsåtgärder

Mer aktiva skogsägare, trygga beställare

– Med Smart skogsbruk vill vi stötta enskilda skogsägare att bli mer aktiva i skötseln av sin skog och bli trygga beställare av skogliga tjänster, säger projektledare Anna Hamilton, Skogsstyrelsen. Det ska i sin tur leda till att den svenska skogen som helhet blir mer vital och produktiv.

Att vara en aktiv skogsägare handlar främst om att fatta medvetna beslut för sin skog. Den som har tid och kraft, kan förstås även utföra åtgärderna i skogen själv. Men du är en lika aktiv skogsägare när du tar hjälp och beställer tjänster av andra.

– Det är smart att som skogsägare vara aktiv i skötseln och ta medvetna beslut för att skapa robusta skogar som växer bra. Det ökar skogsägarens valmöjligheter framåt, säger Anna Hamilton.

Kurser och träffar

 I satsningen ingår kurser och träffar inom två teman;

  • Aktiv skogsägare
  • Skogsskötsel för hög och säker tillväxt.  

Man kan delta digitalt och till viss del genom fysiska träffar.

– Vi erbjuder även självstudier via web. Du kan gå en kurs när som helst på dygnet, alla dagar i veckan, säger processförvaltare Ulf Flygar, Skogsstyrelsen. Nya filmer och information på webben om Smart skogsbruk finns också att ta del av.

Smart skogsbruk genomförs inom ramen för Sveriges nationella skogsprogram.

Kontakt

Kontakt

Bakgrund

Samverkansprocess skogsproduktion startade våren 2017. Skogsstyrelsen och ett stort antal intressenter deltog i arbetet med att ta fram ett ställningstagande kring skogsproduktion inom ramen för ett hållbart och varierat skogsbruk. I december 2019 presenterade Samverkansprocess skogsproduktion en rapport med 88 förslag på åtgärder som olika aktörer bör genomföra för att förbättra skogsproduktionen i landet. Skogsstyrelsen har valt att ta hand om resultatet och genomföra åtgärderna i projektet Hållbar ökad tillväxt.

Regeringen har via det nationella skogsprogrammet gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en rådgivningskampanj för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk.