Tre personer i arbetskläder och med arbetsredskap går i tallskog

Naturnära jobb som språngbräda till arbetslivet

Nyhet - 01 december 2021

Från Naturnära jobb till anställd på en gotländsk gård: En ny film från Skogsstyrelsen skildrar hur regeringsuppdraget Naturnära jobb ledde fram till ett arbetsliv inom gröna näringar. Och ett nytt liv.

Filmen tar sin utgångspunkt hos en lantbrukare som anställt två tidigare medarbetare inom Naturnära jobb:

– Filmen ger en tydlig bild av det Naturnära jobb ska åstadkomma: ett första insteg på arbetsmarknaden genom ett jobb på Skogsstyrelsen för att sedan gå vidare till ett jobb inom gröna näringar, säger Fredrik Silfwerbrand, chef för enheten för arbetsmarknadsuppdrag, och fortsätter:

Det finns en enorm potential hos alla de medarbetare som jobbar hos oss med att exempelvis sköta våra gemensamma naturområden. Nu ser fler den potentialen och anställer dem, som vi ser ett exempel på i filmen.

Av de 219 personer som slutat på Naturnära jobb sedan projektet startades för bara drygt ett år sedan har 59 personer fått arbete. Totalt har 40 procent i nuläget gått vidare till exempelvis studier eller arbete, och det finns även exempel på någon som startat eget.

Faktaruta: Naturnära jobb är ett regeringsuppdrag där Skogsstyrelsen i samarbete med 24 andra myndigheter anställer personer som står långt från arbetsmarknaden. Anställningen syftar till att öka individens anställningsbarhet genom arbete och utbildning.

Kontakt

Naturnära jobb

Naturnära jobb är ett regeringsuppdrag där Skogsstyrelsen i samarbete med 24 andra myndigheter anställer personer som står långt från arbetsmarknaden. Anställningen syftar till att öka individens anställningsbarhet genom arbete och utbildning.