Skogsstyrelsen, symbol.

Nya ledamöter i Skogsstyrelsens styrelse

Nyhet - 29 maj 2019

Skogsstyrelsen kommer att få en ny styrelse. I dag fattade regeringen beslut om en ny sammansättning där rättschef Mats Wiberg blir ny ordförande.

Mats Wiberg arbetar i dag som rättschef på Statens fastighetsverk och ersätter därmed nuvarande ordförande, Marie Larsson Stern.

– Det är ett väldigt spännande uppdrag och jag känner mig hedrad att ha fått förtroendet från regeringen. Jag har i en tidigare anställning jobbat med Skogsstyrelsen och skogspolitiska frågor vid dåvarande Jordbruks- och lantbruksdepartementet och det känns roligt att få återkomma till skogspolitiken, säger Mats Wiberg.

Nya i styrelsen blir också: Eva Håkansson Fröjelin, senior konsult, Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen och Lisa Sennerby Forsse, före detta rektor, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Mikael Karlsson, docent på Kungliga tekniska högskolan, KTH, Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden, WWF och Anna Furness, vd för Skogsentreprenörerna, sitter kvar sedan tidigare. I styrelsen ingår också Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Den nya styrelsen tillträder från 1 juni och beslutet gäller för kommande tre år.