Granbarkborre i närbild

Nya barkborrepengar används till karttjänster

Nyhet - 28 juni 2019

Regeringen har beslutat att satsa ytterligare 2,2 miljoner kronor på arbetet mot granbarkborrar. Skogsstyrelsen kommer att använda en del av pengarna till förbättrade karttjänster.

Den torra sommaren 2018 orsakade stora angrepp av granbarkborren. Inventeringar visar att 3–4 miljoner skogskubikmeter granskog drabbades i Sverige. Det motsvarar ett totalt värde av upp till 1,6 miljarder kronor. Beräkningar inför sommaren 2019 pekar på ännu större angrepp. Angreppen väntas pågå ett antal år framåt.

Ett viktigt hjälpmedel i jakten på granbarkborre är bra kartunderlag. En del av de nya medlen kommer att användas till det. Syftet är att hjälpa skogsägare och andra som arbetar med skog att sätta in sina insatser på rätt ställen. Ett bra kartunderlag ger en fingervisning om var en ökad risk för angrepp finns. Arbetet med kartunderlag är långsiktigt, och målet är att de ska finnas på plats inför bekämpningsarbetet 2020.

– Satsningen är mycket välkommen och kommer att göra stor nytta. Bra kartor som är tillgängliga för alla är ett viktigt led i bekämpningen av granbarkborren, säger Kerstin Ström som leder projektet ”Stoppa borrarna” där myndigheter och skogsbruket samarbetar i granbarkborrearbetet.

Europeiska satellitbilder och den pågående laserskanningen av svenska skogar ger tillsammans ett bra dataunderlag för att utveckla kartor som kan användas i jakten på granbarkborre.

– Vi har en svensk GIS-industri och fjärranalysforskning av världsklass. Det kan vi nyttja i jakten på granbarkborrarna, säger Patrik André, kartchef på Skogsstyrelsen. Samtidigt har vi på Skogsstyrelsen och skogsbruket ett antal färdiga e-tjänster som kan användas för att sprida informationen till de skogsägare och skogsföretag som bäst behöver den.

Kontakt

Kontakt