Solar system planet on nebula background 3d rendering

Ny tjänst för analys av satellitbilder

Nyhet - 12 mars 2020

Nu kommer en intressant leverans från Nationellt skogsdatalabb. Det handlar om att via fjärranalys kunna underlätta letandet efter granbarkborrar.

Nationellt skogsdatalabb drivs i samverkan mellan Skogsstyrelsen och SLU. Den nya tjänsten gör förändringsanalyser på bilder från satelliten Sentinel-2. Anders Persson som lett utvecklingsarbetet från Skogsstyrelsens sida förklarar:

– Efter 2018 års omfattande torka förstod vi att granbarkborren skulle bli ett problem och sökte därför efter sätt att med fjärranalysdata försöka underlätta letandet efter borrarna. Sveaskog var tidigt på banan med en lovande metod. I samverkan med Skogsstyrelsens projekt Hitta borrarna har vi därför utgått från Sveaskogs metod och tillsammans med konsultbolaget Sogeti byggt en lösning där vi tack vare vår infrastruktur och tillgång till satellitdata kunnat skala upp det till att omfatta hela landets skogar.

Granbarkborreangrepp kan följas

Lösningen gör det möjligt att se förändringar som skett i ett område mellan två valda tidpunkter. Det innebär att det går att följa upp till exempel granbarkborreangrepp.

– Vi släpper nu metoden för användning men gör det i flera steg. Det vi släpper nu riktar sig till GIS-experter och systemutvecklare. Senare i vår kommer tjänster för en bredare målgrupp, men också verktyg som underlättar för systemutvecklarna och GIS-experterna, säger Anders Persson. 

Johan Ekenstedt, teknikspecialist på Sveaskog, är imponerad över hur snabbt det gått att utveckla analysen från test till rikstäckande lösning och ser stor nytta med att använda den på Sveaskog.

– Vi kommer att kunna hitta fler angrepp med den här tjänsten. Det innebär att vi kan minska spridningen och rädda en del av virkesvärdet innan det är för sent, säger Johan Ekenstedt

Stort intresse från forskarhåll

Tjänsten är också av stort intresse för forskare och akademier. Mats Nilsson, docent och ansvarig för heltäckande skogliga karteringar vid SLU i Umeå, konstaterar att den nya tjänsten gör det enklare att ta fram skogliga kartprodukter. 

Eva Lindberg, forskare i skoglig fjärranalys vid SLU i Umeå är också entusiastisk och säger att det är ett bra initiativ att Skogsstyrelsen skapar en central tjänst för åtkomst till satellitbilder från Sentinel-2.

Vid sidan av Nationellt skogsdatalabb finns Rymddatalabbet, som verkar för att öka användningen av satellitdata. Målet för Rymddatalabbet, som drivs av Rymdstyrelsen, är att göra satellitdata lättare tillgängligt.  

– I dagsläget går vår tjänst mot satellitbilder Skogsstyrelsen själv laddar ned och lagrar, men vi för diskussioner med det nyligen startade Rymddatalabbet. Förhoppningen är att på sikt använda bilder och analyskapacitet därifrån istället, säger Anders Persson.

Kontakt

Kontakt