Barkborreangrepp bl.a. från drönare, åtta veckor från angrepp. Fotograferat 28 juni 2019 av Lennart Svensson. Foto: Lennart Svensson

Ny studie: sommaren bästa tiden att avverka barkborreangripna träd

Nyhet - 16 december 2022

Sommaravverkning av barkborreangripna granar verkar ge lägre angrepp i närliggande skogar än avverkning under resten av året. Det visar en ny studie som Skogforsk utfört på uppdrag av samverkansprojektet Stoppa borrarna.

– Eftersom granbarkborren förstör skog för miljarder så är varje pusselbit viktig i arbetet med att minska skadorna och nu har vi fått en till. Studien förstärker bilden av att avverkningarna gör mest nytta på sommaren, säger Patrik Karlsson, projektledare på Skogsstyrelsen.

Resultaten är viktiga eftersom det saknas tidigare undersökningar där man studerat betydelsen av avverkningstidpunkten för risken för efterföljande angrepp i närheten.

Bra att även ta ner friska granar

Studien ger också visst stöd för att det kan vara effektivt ur bekämpningssynpunkt att även ta ner friska granar som står nära de angripna granarna. De granbarkborrar som hunnit lämna angripna träd och övervintrat i marken får då svårare att hitta nya friska träd att ge sig på till våren då svärmningen startar.

– Analyserna visar att det ofta är bra att inte bara avverka de angripna granarna utan även närliggande friska granar. Har man stora områden med angrepp kan det bästa vara att ta ner hela beståndet, säger Jan-Olov Weslien, seniorforskare, Skogforsk.

I studien analyserades skördardata från Södra Skogsägarnas avverkningar i tre områden i södra Sverige som alla var angripna av granbarkborre under åren 2019–2021. Ungefär 40 procent av de angripna träden hade avverkats under perioden april-augusti och cirka 60 procent under september-mars.

Logotyp för Stoppa Borrarna

Råd till skogsägare

  • Avverka angripna träd på sommaren så snart som möjligt efter angreppet.
  • Avverka även friska granar som ligger i anslutning till de angripna granarna.
  • Se över riskbestånd och planera redan nu för avverkning av bestånd som tidigare haft stora angrepp

Kontakt

Kontakt