Par som sitter och tittar på utsikten

Ny statistik om jämställdhet

Nyhet | Statistik - 08 mars 2023

Vi på Skogsstyrelsen ska som andra myndigheter integrera ett jämställdhetsperspektiv i vår verksamhet. När det gäller individbaserad statistik är det särskilt viktigt att vi presenterar och analyserar den med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Förutom att publicera könsuppdelad statistik i de officiella statistikprodukter vi ansvarar för kommer vi nu att samla könsuppdelad statistik på en särskild sida på externa webben.

Vi kommer att använda våra egna interna undersökningar och register men också leta fram intressant statistik hos andra myndigheter och organisationer.

Till att börja med har vi tagit fram ett faktablad som visar att det är vanligare att män äger, studerar och arbetar med skog jämfört med kvinnor. Det är fler män som sitter i de största skogsägande aktiebolagens styrelser och arbetar som chefer i skogsbruket. Män är också oftare med i arbetsolyckor som leder till dödsfall i skogsbruket. 

Läs mer om detta på sidan Jämställdhet i skogen, se länk nedan.

Kontakt