Granlandskap.

Ny rapport beskriver svenskt skogsbruk

Nyhet - 08 juni 2020

Skogsbruket i Sverige har utvecklats genom historien och påverkats av olika politiska beslut. Nu beskrivs det svenska skogsbruket i en ny rapport på engelska.

− Rapporten ger en bra grund för att förstå det svenska skogsbruket och dess utveckling. Vi hoppas att den ska bidra till konstruktiva och effektiva internationella utbyten i skogsrelaterade frågor, säger Jean-Michel Roberge, naturvårdsspecialist, Skogsstyrelsen.

Trots att Sverige är ett relativt litet land är vi en viktig aktör på den internationella skogsbruksarenan, till exempel när det gäller teknisk utveckling, forskning och utbildning.

− För att få ett effektivt samarbete med andra länder krävs att vi inhämtar kunskap om varandras skogar och skogsbruk. Syftet med den här rapporten är att på ett överskådligt sätt beskriva svenskt skogsbruk, dess historia och de politiska beslut som tagit oss dit vi är idag, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen.

Rapporten har tagits fram som en del i Skogsstyrelsens kunskapsutbyte om hyggesfritt skogsbruk som görs med Slovenien. Slovenien har lång tradition av hyggesfritt skogsbruk och kommer inom kort att publicera en motsvarande rapport. Syftet är att vi ska lära av varandras erfarenheter och kunskap.

Den svenska rapporten kan också användas i många andra sammanhang – exempelvis vid introduktion för utländska studenter som kommer till Sverige eller andra typer av internationella utbyten.

Kontakt

Kontakt

Kontakt