Ny dom ger klartecken för avverkningar i Skogsstyrelsens karttjänster

Nyhet - 07 februari 2019

Det finns inget hinder för Skogsstyrelsen att publicera planerade avverkningars yttre gränser i myndighetens karttjänster på nätet. Det visar en dom från förvaltningsrätten som prövat om det strider mot principerna om behandling av personuppgifter.

- Skogsstyrelsen har gjort en noggrann avvägning av integritetsfrågorna och om domen står sig visar den att vår bedömning är riktig. Vi har publicerat de här kartorna under många år eftersom vi vill att skogsbruket ska kunna vara säkra på att anmälningarna kommit in ordentligt i god tid innan avverkningarna startas, säger Patrik André, kartchef på Skogsstyrelsen.

Innan en avverkning sker måste den anmälas till Skogsstyrelsen om den är större än 0,5 hektar. Sedan många år har det varit möjligt att gå in i Skogsstyrelsens karttjänster på Skogsstyrelsen.se och se var det planeras avverkningar. På en karta finns det planerade områdets yttre gränser markerade.

Efter införandet av dataskyddsförordningen GDPR, som reglerar hanteringen av personuppgifter, har publiceringen prövats av förvaltningsrätten som i dag kom med sin dom.

Rätten konstaterar att publiceringen är adekvat, korrekt och proportionell i förhållande till uppgiften. Den strider enligt förvaltningsrätten inte mot principerna om behandling av personuppgifter.

För att inte publicera mer information än vad som är nödvändigt, plockar Skogsstyrelsen numera bort uppgifterna från kartan när avverkningen är genomförd.

Kontakt