Granbarkborrefälla och fångst i burk.

Nu har granbarkborren börjat flyga

Nyhet | Regionalt - 04 maj 2020

Den senaste värmen har gjort att svärmningen smygstartat på vissa ställen i södra och mellersta delarna av landet. Det är främst de granbarkborrar som övervintrat i barken eller på platser som snabbt värmts upp av solen, som nu börjat flyga.

Risken för angrepp är som störst i färska granvindfällen. Upparbeta och transportera ut eller alternativt barka färska vindfällen innan maj månads slut för att förhindra att barkborrarna sprider sig.

Övervakning med fällor

Det är viktigt med kunskap och information för att välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Skogsstyrelsen samverkar med andra aktörer om att övervaka barkborrarnas svärmning på 60 orter i hela landet.

Inom Sörmland-Örebros distrikt finns det övervakningsfällor i Nora, Örebro, Vretstorp, Hallsberg, Eskilstuna, Flen och Nyköping. I vårt område samverkar vi med Mellanskog.

Enligt Stefan Forsberg, skogskonsulent på Sörmland-Örebros distrikt, sker övervakningen med hjälp av feromonfällor som töms varje måndag under veckorna 17–36.

- Om det är en stor mängd granbarkborrar i fällorna tyder det på att svärmningen är igång och att det finns stor risk för nya angrepp. Det är då som det är dags att leta efter angrepp i din skog - att göra så kallad sök och plock, säger Stefan Forsberg.

Presentation av resultat

Du kan se resultaten från samtliga övervakningar på vår hemsida där resultatet presenteras som diagram. De uppdateras varje vecka. I anslutning till diagrammen kan du också läsa en aktuell lägesbeskrivning med analys och vilken bekämpningsåtgärd som ger mest effekt.