Avverkning med skogsmaskin.

Nio miljoner ska ge alla län jobb och tillväxt i skogen

Pressmeddelande - 14 mars 2019

Samtliga län får nu dela på nio miljoner kronor som Skogsstyrelsen beviljat för att ta fram regionala strategier för skogen. Syftet är att skogen ska bidra med jobb och tillväxt på ett konkret sätt i varje län.

– Med det här stödet hoppas vi kunna ge en rejäl skjuts framåt i arbetet med att förverkliga det nationella skogsprogrammet lokalt. Där ska varje län ta fram sin egen strategi för att bidra till att alla skogens potentiella resurser tas tillvara i en hållbar samhällsutveckling, säger Thomas Mårtensson, projektledare på Skogsstyrelsen.

De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål: Skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Strategierna kommer att se olika ut i de olika länen, eftersom de ska återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov.

– Dialog och samverkan är grunden när de regionala skogsstrategierna tas fram. Vad betyder skogen för vårt län? Vad ska den användas till? Vad räcker den till? Alla berörda, i skogens hela värdekedja, behöver vara med och diskutera, säger Thomas Mårtensson.

Det är andra gången pengarna går att söka och i år har de flesta län beviljats 410 000 kronor i stöd. De två län som inte sökte medel i den förra utlysningen, har beviljats 600 000 kronor. I listan nedan ser du hur mycket respektive län har fått. Regeringen har skickat pengarna till Skogsstyrelsen och sedan har länsstyrelser och regioner i sin tur kunnat söka. Länsstyrelsen i respektive län ansvarar för att samordna och hålla i arbetet med undantag för Småland.

Stödet är en del i det nationella skogsprogrammet.

Organisation

Belopp (kr)

Lst Norrbotten

410 000

Lst Västerbotten

410 000

Lst Jämtland

410 000

Lst Västernorrland

410 000

Lst Gävleborg

410 000

Lst Dalarna

410 000

Lst Värmland

410 000

Lst Västmanland

410 000

Lst Uppsala

600 000

Lst Stockholm

600 000

Lst Örebro

410 000

Lst Södermanland

410 000

Lst Östergötland

410 000

Lst Västra Götaland

410 000

Lst Gotland

410 000

Region Kronoberg inkl. Jönköping och Kalmar län

1 230 000

Lst Halland

410 000

Lst Blekinge

410 000

Lst Skåne

410 000

Totalt

8 990 000

Kontakt