Drönarbild över halländsk skog

Nettoinlagring av koldioxid i växande träd minskade under 2021

Nyhet - 29 september 2022

Nettoinlagringen av koldioxid i växande träd minskade rejält under förra året, från 30 till 25 miljoner ton. Det visar Naturvårdsverkets preliminära data för 2021. Detta medför ökade utmaningar för Sverige att nå EU:s klimatmål.

Utvecklingen beror främst på en sjunkande tillväxt i skogen och de senaste årens höga avverkningsnivåer.

När skogen växer tas kol upp från atmosfären via fotosyntesen. Nettoinlagring innebär att upptaget av kol är större än den förlust som sker varje år i samband med skogsavverkning och naturlig nedbrytning.

Naturvårdsverket följer upp nettoinlagringen i växande träd årligen, baserat på underlag från Riksskogstaxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Även Skogsstyrelsen bidrar med underlag till klimatrapporteringen och kvalitetsgranskar rapporterna. Ser man på totalen för hela markanvändningssektorn minskade nettoinlagringen från 37 till 32 miljoner ton koldioxid jämfört med tidigare underlag.

Den officiella statistiken över tillväxten i skogen visar att virkesförrådet i den svenska skogen fortfarande ökar, men i betydligt långsammare takt än tidigare. Den minskade tillväxten i skogen har skett i alla landsdelar men mest i Götaland och bedöms bero på sämre tillväxtförutsättningar (temperatur och nederbörd). 

– Våra preliminära data för bruttoavverkningen 2021 visar på en ökning med 3,5 miljoner skogskubikmeter i jämförelse med 2020 och 6 miljoner skogskubikmeter sedan 2015, säger Svante Claesson, enhetschef, på Skogsstyrelsen.

Kontakt

Presstjänst

Vår presstjänst är tillgänglig för media på telefon vardagar kl. 8–16:30