En grupp deltagare i Naturnära jobb barkar slanor i skogen.

Naturnära jobb leder till fler anställningar och utbildningstillfällen

Pressmeddelande - 15 februari 2022

Över två tusen åtgärder i framför allt naturreservat har de anställda inom Naturnära jobb gjort sedan starten. Var tredje medarbetare har gått vidare till utbildning eller anställning hos annan arbetsgivare.

– Naturnära jobb gör stor skillnad i hela landet och framför allt för de personer som fått möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, säger Fredrik Silfwerbrand, enhetschef för arbetsmarknadsuppdrag på Skogsstyrelsen.

Regeringsuppdraget Naturnära jobb har sedan starten i oktober 2020 utfört arbetsuppgifter över hela landet, som att röja vandringsleder och inventera skogsmark. Totalt har det blivit 2600 åtgärder, främst i naturreservat.

32 procent gick vidare

– Viktigt att komma ihåg här är att det handlar om arbetsuppgifter som gör skillnad för samhället, viktiga åtgärder som annars inte blivit gjorda. Arbetsuppgifterna bidrar till exempel till att vi får en ökad tillgänglighet till friluftsliv och rekreation runt om i Sverige, något som haft en mycket stor betydelse inte minst sedan pandemins utbrott då besökarna blivit betydligt fler, säger Fredrik Silfwerbrand.

Statistik visar att regeringssatsningen lett till att 32 procent gått från Naturnära jobb till nya anställningar eller studier.

– De här siffrorna ger en tydlig bild av det Naturnära jobb är tänkt för: den som får hjälp att få komma in på arbetsmarknaden genom ett jobb på Skogsstyrelsen ökar sin anställningsbarhet och möjlighet till fortsatt jobb hos en annan arbetsgivare, säger Fredrik Silfwerbrand.

Arbetskraft saknas

I dag saknas också arbetskraft inom de gröna näringarna runt om i landet, främst grönyteskötare men även maskinförare i både skog och lantbruk, vilket Naturnära jobb bidrar till att matcha mot. I dagsläget finns dock inga indikationer på att regeringsuppdraget kommer att fortsätta efter 2022. Skogsstyrelsen förbereder därför för en nedstängning.

– Vi hoppas fortfarande på att få positiva besked om en förlängning, men i nuläget måste vi börja förbereda för en nedstängning 31 december 2022. Det är tungt, särskilt när vi vet att behovet är stort att både utveckla individen och att få de naturnära jobben utförda. Vi ser därför gärna att Naturnära jobb permanentas, och lyfter det till regeringen, säger Fredrik Silfwerbrand.

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.

Fakta Naturnära jobb

Skogsstyrelsen genomför tillsammans med flera andra myndigheter en satsning på naturnära jobb för nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande under en längre tid.