Röjningsarbete.

Naturnära jobb: 1 600 kan få anställning i år

Nyhet - 09 maj 2018

Uppemot 1 600 personer kan i år ta ett steg närmare arbetsmarknaden genom enkla jobb i de gröna näringarna. 300 har redan anställts spritt över hela landet. Det visar Skogsstyrelsens första rapport till regeringen om arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb.

– Myndigheternas gemensamma arbete har gett satsningen en rivstart som nu kan resultera i att vi sannolikt kommer nära målet att få in 1 600 personer i Naturnära jobb under 2018. Långsiktighet och personliga matchningsresurser förbättrar förutsättningarna betydligt för att deltagarna också ska få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, säger Fredrik Gunnarsson, samordnare för Naturnära jobb på Skogsstyrelsen.

I december fick Skogsstyrelsen uppdraget från regeringen att leda arbetsmarknadssatsningen som ska tillvarata jobbpotentialen i de gröna näringarna, det som också kallats för gröna jobb. Målet är att anställa 5 000 personer fram till och med 2020. Under vinter och vår har ett intensivt arbete pågått tillsammans med Arbetsförmedlingen, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Trafikverket för att sjösätta satsningen som går under namnet Naturnära jobb.

Den första återrapporteringen till regeringen visar nu att cirka 300 personer redan har anställts fram till och med mars över hela landet. Rekryteringarna har sedan dess fortsatt i hög takt. Arbetsuppgifter som förekommer är bland annat röjning, slåtter, skötsel av leder och friluftsanläggningar, men också skräpplockning, bekämpning av främmande (invasiva) arter och byggande av bord och bänkar.

SGU har påbörjat arbetet med en webb-baserad jobb-guide och Naturvårdsverket kommer inspirera pilotkommuner att skapa Naturnära jobb med ett särskilt riktat bidrag.

Säkerhetsaspekter gör att antalet planerade arbeten längs med järnvägar inte kommer genomföras, men med ett effektivt matchningsarbete är förhoppningen att nå årets mål på 1 600 jobb ändå. Det innebär fler än dubbelt så många jämfört med liknande insatser i statlig regi under 2017.

Satsningen innehåller också en del utmaningar framöver. Det råder brist på tolkar och det begränsar möjligheten att hitta en tolk vid utbildning främst när det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Skogsstyrelsen behöver också bli bättre på att attrahera kvinnor till Naturnära jobb.

– Kvinnor och män ska ges samma möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och i näringslivet och vi eftersträvar därför en jämn fördelning av kvinnor och män i vår verksamhet, säger Fredrik Gunnarsson.

Kontakt