Virkestravar utmed skogsbilväg.

Nära 10 miljoner kubikmeter i virkeslager

Nyhet | Statistik - 03 maj 2022

Virkeslagren uppgick den 31 mars till 9,9 miljoner kubikmeter varav 3,8 miljoner kubikmeter barrsågtimmer, knappt 1 miljon kubikmeter flis och 5,2 miljoner kubikmeter massaved, enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning.

Nytt för i år är att vi kan redovisa lager av barrsågtimmer per lagringsplats. Av det totala lagret av barrsågtimmer låg 2,2 miljoner kubikmeter eller nära 60 procent vid bilväg. Lagret av barrsågtimmer vid industri uppgick till 1,6 miljoner kubikmeter. Endast 130 000 kubikmeter låg i terminal.

Lagren av barrmassaved uppgick till 3,7 miljoner kubikmeter, granmassaved till 0,6 miljoner kubikmeter och lagren av lövmassaved uppgick till 0,9 miljoner kubikmeter.

Regionala skillnader

Störst lager av massaved fanns i norra delen av landet (virkesbalansområde 1). Lagren av barrsågtimmer var relativt lika förutom i balansområde 3 där lagren var lägst. Se figur nedan och förklaring till balansområden längre ner.

Förändringar i undersökningen

Vi har gjort ett par förändringar i årets undersökning. Förändringarna består bland annat i att vi inte längre använder uppgifter om lager av barrsågtimmer vid industri från Skogsindustriernas medlemsundersökning. Motivet till förändringen är att vi vill kunna redovisa även barrsågtimmer vid terminal och bilväg vilket inte Skogsindustrierna samlar in. 

Förändringen innebär ökade volymer av barrsågtimmer främst beroende på att vi nu får med större volymer barrsågtimmer som ligger i lager vid bilväg. Ökningen är i storleken 200 000 kubikmeter.

Vi ser också något ökade volymer av övriga sortiment i och med att undersökningen utökats med några företag.

Förändringarna innebär förbättrad kvalitet men också att vi inte kan göra jämförelser med virkeslagren samma tid förra året.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden

  1. Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)
  2. Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.
  3. Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.
  4. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter