Hygge med tallar.

Något minskad areal avverkningsanmäld skog i januari

Nyhet | Statistik - 16 februari 2021

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog minskade med 4 procent i januari 2021, jämfört med januari 2020. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var nästan sju gånger större än samma tid förra året.

Särskilt stor minskning i Norra Norrland

Anmäld areal i januari 2021 minskade med 27 procent i Norra Norrland och med 11 procent i Svealand, jämfört med januari 2020. I Götaland ökade den anmälda arealen 12 procent medan den var oförändrad i Södra Norrland.

På länsnivå minskade den anmälda arealen i 11 av 21 län

Under januari var minskningen störst i Gävleborgs län och Norrbottens län, -45 respektive -38 procent, jämfört med januari 2020. Även i Örebro län och Västernorrlands län var minskningarna stora, båda med -30 procent.

Anmälningar och ansökningar om avverkning är fortsatt höga i Hallands län och Jämtlands län, med ökningar på 110 respektive 60 procent i januari 2021 jämfört med januari 2020. Även i Skåne län är intresset för avverkning stort jämfört med januari 2020, med en ökning på 67 procent.

Den 23 februari publicerar vi slutliga siffror om anmälningar och ansökningar för helåret 2020.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter