Granbarkborreangrepp, borrmjöl

Mycket granbarkborrar i Värmland

Pressmeddelande | Regionalt - 30 juni 2020

Granbarkborren svärmade i slutet på maj och nu får Skogsstyrelsen i Värmland rapporter om att vindfällen och stående skog har färska angrepp av insekten. Skogsägare uppmanas att kontrollera sin skog minst var fjärde vecka.

Det varma och torra sommarvädret har gynnat granbarkborrens svärmning vilket innebär risk för nya angrepp, även på stående skog.

­­­– Kontrollera din skog minst var fjärde vecka under juni-augusti och kontakta virkesköpare och planera för avverkning om du hittar granar som angripits av granbarkborre, säger Hans Källsmyr, skogsskadeansvarig på Skogsstyrelsen i Värmland.

Hitta angreppen i tid

Leta efter angrepp på stående gröna granar och granar med gulnande barr. Angreppet syns tydligast genom att det rasar ner rödbrunt borrmjöl som lägger sig runt stambasen och i barkspringor och spindelnät. Borrmjölet är ett tecken på att granen redan är dödligt angripen även om den ser lika grön och fin ut som sina grannar.

Skogsstyrelsens svärmningsövervakning har visat på relativt höga fångster i fällorna i de senaste veckorna, vilket tyder på att risken för angrepp är stor. Följ svärmningsövervakningen för att se när det är dags att leta där du har din skog. Sökandet bör upprepas efter svärmningstoppar under hela säsongen. Använd gärna Skogsstyrelsens karttjänst för att se var det är störst risk för angrepp.

Ta hand om virket

För att rädda virkesvärdet och förhindra ytterligare angrepp är det viktigt att de angripna träden avverkas och transporteras till industri snabbt.

– Helst ska virket ut inom 5 till 6 veckor efter angreppet innan den nya generationen är färdigutvecklad och lämnar trädet, säger Hans Källsmyr.

Ett alternativt för den självverksamme är att fälla angripna granar och barka eller fräsa av all bark. Barka medan den nya generationen granbarkborre fortfarande är i larvstadiet. Finns det nykläckta barkborrar i barken måste barken och barkborrarna fräsas sönder.

Kontakt

Kontakt