Föryngringsavverkning

Minskning i avverkningsanmälningar stannade av i februari

Nyhet | Statistik - 10 mars 2020

Höstens och vinterns trend med minskad areal som skogsägare anmält för avverkning, avstannade i februari. Nivån är densamma som i fjol vid samma tid. Däremot var det en stor variation mellan landsdelarna där Svealand hade den högsta nivån på 14 år.

Höstens och vinterns trend med minskad areal som skogsägare anmält för avverkning, avstannade i februari. Nivån är densamma som i fjol vid samma tid. Däremot var det en stor variation mellan landsdelarna där Svealand hade den högsta nivån på 14 år.

Den totala anmälda arealen i februari uppgick till 18 501 hektar för hela landet, vilket är på samma nivå som 2019. Däremot var det en stor variation mellan landsdelarna:

  • I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 50 procent och uppgick till 1 800 hektar, vilket är lägre än genomsnittet (2 640 hektar) för perioden 2007 – 2020.
  • I Södra Norrland ökade den anmälda arealen med 15 procent jämfört med samma period 2019 och uppgick till 3 925 hektar. Arealen ligger i nivå med medeltalet 4 040 hektar för februari under perioden 2007 – 2020.
  • I Svealand ökade den anmälda arealen med 26 procent jämfört med februari 2019 och uppgick till 6 466 hektar. Det är mycket över genomsnittet (3 333 hektar) för perioden 2007 – 2020 och den högsta nivån på 14 år.
  • I Götaland låg den anmälda arealen på samma nivå som 2019 (6 295 hektar).

Den stora minskningen i anmäld areal mellan januari i år och 2019 in Norra Norrland beror sannolikt på att det i januari 2019 anmäldes ovanligt stora arealer på grund av stormen Jan. Även i Svealand anmäldes stora arealer 2019 på grund av stormen Alfrida och den höga anmälningsnivån för februari kvarstår även i år.

Ökning i 13 av 21 län

Värmlands län hade störst ökning (63 procent till 1 702 hektar) av anmäld avverkningsareal i februari, vilket är den högsta noteringen på 14 år och dubbelt så mycket som genomsnittet för perioden 2007 – 2020. Även Gävleborgs län med en ökning på 60 procent till 1 336 hektar och Dalarnas län med 59 procent till 1 185 hektar noterade de högsta nivåerna på 14 år.

Övriga län som visade stora ökningar av anmäld avverkningsareal i februari var Östergötlands län (43 procent), Västmanlands län (42 procent) samt Uppsala län med 37 procent. Dessa nivåer är också de högsta på 14 år. För Västmanlands respektive Uppsala län är det dessutom mer än dubbelt så stor anmäld avverkningsareal jämfört med genomsnittet för februari 2007 – 2020. För Västmanlands län är orsaken till den höga nivån sannolikt fortsatta problem efter angrepp av granbarkborre.

Nio län visade en lägre anmäld avverkningsareal jämfört med februari 2019. Största minskningen hade Västerbottens län med 54 procent till 1 060 hektar jämfört med 2019. I Stockholms län var minskningen 51 procent (425 hektar) jämfört med samma månad förra året. I Kronobergs län minskade anmäld areal med 47 procent (407 hektar) jämfört med februari 2019 och i Norrbottens län var minskningen 45 procent.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning. En anmälan eller ansökan om avverkningstillstånd behöver inte innebära att skogen verkligen blir avverkad.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

 

Kontakt