Virkestravar utmed skogsbilväg.

Minskade virkeslager under september

Nyhet | Statistik - 01 november 2022

Virkeslagren var 16 procent lägre den 30 september än de var i somras, visar Skogsstyrelsens lagerundersökning. Minskningen beror på minskade lager av massaved och massaflis. Lagren av barrsågtimmer har ökat något.

Jämfört med senaste mätningen 30 juni ökade det totala lagret av barrsågtimmer under hösten med 1 procent till 2,9 miljoner kubikmeter. Ungefär en tredjedel av lagren låg vid bilväg och resten vid industri eller i terminal.

Lagren av massaved har fortsatt att minska sedan i våras och låg den 30 september på 3,7 miljoner kubikmeter, en minskning med 26 procent sedan den 30 juni.

Större delen av massavedslagren utgörs av barrmassaved och de uppgick till 2,7 miljoner kubikmeter. Det var en minskning med drygt 1 miljon eller 29 procent sedan i juni. Även lagren av granmassaved har minskat något medan lagren av lövmassaved är oförändrat.

Liksom för lagren av barrsågtimmer låg ungefär en tredjedel av massavedslagren vid bilväg och resten vid industri eller i terminal.

Regionala skillnader

Lagren av barrsågtimmer har minskat under hösten i balansområde 1. I balansområde 3 och 4 har lagren däremot ökat medan de är i stort sett oförändrade i balansområde 2.

Lagren av massaved har minskat i samtliga balansområden

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Kontakt

Lager vid kvartalsslut

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Från och med 2022 har undersökningen utökats för en mer komplett redovisning av lager av barrsågtimmer vid bilväg. Detta betyder att jämförelser med lager för tidigare år när det gäller barrsågtimmer bör göras med stor försiktighet. Vi uppskattar att utökningen motsvarar omkring 300 000 kubikmeter barrsågtimmer.

Virkesbalansområden

Balansområde 1: Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)

Balansområde 2: Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.

Balansområde 3: Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.

Balansområde 4: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Prenumerera på statistiknyheter