Virkestravar utmed skogsbilväg.

Minskade virkeslager i juni

Nyhet | Statistik - 11 augusti 2022

Lagren av barrsågtimmer minskade med 9 procent i juni jämfört med tidigare i vår. Även lagren av massaved minskade något.

Jämfört med senaste mätningen 31 mars minskade det totala lagret av barrsågtimmer med 9 procent till 2,9 miljoner kubikmeter. Lagret vid industri var 1,6 miljoner kubikmeter medan lagren vid bilväg och terminal uppgick till 0,9 respektive 0,5 miljoner kubikmeter. Lagret av barrsågtimmer vid bilväg har minskat medan lagren vid industri och på terminal ökat, vilket är normalt för säsongen. I och med vissa förändringar i undersökningen i år går det inte att göra några säkra jämförelser med läget förra året när det gäller barrsågtimmer.

Även lagren av massaved minskade under försommaren men med måttliga 4 procent till 5 miljoner kubikmeter. Lagren av granmassaved och lövmassaved minskade visserligen kraftigt men i och med att lagret av barrmassaved ökade med 3 procent innebär det ingen stor minskning av det totala lagret.

Lagren av barrmassaved uppgick den 30 juni till 3,8 miljoner kubikmeter, granmassaved 0,5 miljoner kubikmeter och lövmassaved 0,6 miljoner kubikmeter. Vi bör vara försiktiga med jämförelser med tidigare år även för massaved med anledning av de förändringar vi gjort i undersökningen i år. 

Fördelat på lagringsplats låg 28 procent av massaveden vid industri, 34 procent i terminal och 38 procent vid bilväg.

Regionala skillnader

Lagren av barrsågtimmer har minskat under försommaren i alla virkesbalansområden.

Lagren av massaved minskade också i alla virkesbalansområden förutom i balansområde 4, södra Sverige. Ökningen i södra delen av landet beror troligtvis på ökade avverkningar av granbarkborreskadad skog.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden (VBO)

  1. Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)
  2. Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.
  3. Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.
  4. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Kontakt

Lager vid kvartalsslut

Källa: Skogsstyrelsen och Skogsindustrierna

Logotyp Sveriges officiella statistik

OBS! Undersökningen utökades med ett antal företag inför år 2022 vilket medför en nivåhöjning på lager av barrsågtimmer på omkring 200 000 kubikmeter.

Lager av barrsågtimmer vid kvartalsslut per virkesbalansområde

Källa: Skogsstyrelsen och Skogsindustrierna

Logotyp Sveriges officiella statistik

OBS! Undersökningen utökades med ett antal företag inför år 2022 vilket medför en nivåhöjning på lager av barrsågtimmer på omkring 200 000 kubikmeter.

Lager av massaved vid kvartalsslut per virkesbalansområde

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter