Timmertravar vid ett sågverk.

Minskade lager av massaved

Nyhet | Statistik - 02 november 2021

Virkeslagren uppgick den 30 september till 7,8 miljoner kubikmeter varav 2,7 miljoner kubikmeter barrsågtimmer, 4,2 miljoner kubikmeter massaved och 0,9 miljoner kubikmeter massaflis. Lagren av massaved var 16 procent mindre än samma tid förra hösten, enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning.

Lagren av barrsågtimmer har inte förändrats sedan i somras utan låg kvar på 2,7 miljoner kubikmeter den 30 september. Det var 4 procent mer än vid samma tidpunkt 2020 och 7 procent mer än genomsnittet för samma tid de senaste fem åren.

Lagren av massaved uppgick till 4,2 miljoner kubikmeter vilket var en minskning med 16 procent jämfört med 30 september 2020. Även jämfört med genomsnittet samma tid de senaste fem åren var det en minskning men med måttligare 5 procent.

Lagret av massaflis uppgick till knappt 0,9 miljon kubikmeter vilket var 10 procent mindre än samma tid förra året. Lagren av massaflis har vid den här tiden på året de senaste fem åren legat på i genomsnitt 0,8 miljon kubikmeter.

Regionala skillnader

Lagren av barrsågtimmer var något större den här hösten än förra hösten i samtliga balansområden utom i balansområde 1(nordligaste delen av landet) där lagren var 10 procent lägre i år.

Lagren minskade för samtliga massavedssortiment jämfört med samma tid förra året i alla balansområden förutom lager av barrmassaved i balansområde 2 (se förklaring nedan) som var 2 procent större i år.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden

  1. Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)
  2. Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.
  3. Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.
  4. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter