En grupp deltagare i Naturnära jobb barkar slanor i skogen.

Minskad omfattning för regeringsuppdraget Naturnära jobb 2022

Nyhet - 18 oktober 2021

I regeringens budgetproposition för 2022 minskas budgeten för regeringsuppdraget Naturnära jobb. Skogsstyrelsen förbereder nu för en nedstängning av uppdraget den 31 december 2022 eftersom inga signaler om förlängning kommit.

– Vi hoppas fortfarande på att få positiva besked om en förlängning, men i nuläget måste vi börja förbereda för en nedstängning 31 december 2022 även om det känns tungt, säger Fredrik Silfwerbrand enhetschef enheten för arbetsmarknadsuppdrag på Skogsstyrelsen.

Medelstilldelningen till arbetslagen i Naturnära jobb kommer att vara 115 miljoner kronor 2022, en minskning med 23 miljoner jämfört med 2021. Detta innebär att det blir färre arbetslag under 2022. Verksamheten kommer behöva ses över och neddragningar kommer att krävas. Vilka arbetslag och platser i landet som kommer påverkas är ännu inte klart. Just nu pågår en arbetsrättslig process i facklig samverkan för se på hur en neddragning och i förlängningen nedstängning ska genomföras.

– Tack vare det goda samarbetet mellan myndigheterna i uppdraget kommer merparten av vår verksamhet ändå kunna vara kvar under 2022, vilket vi är glada för, säger Fredrik Silfwerbrand.

Kontakt