Timmertrave.

Mindre virkeslager än förra hösten

Nyhet | Statistik - 03 november 2020

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis uppgick till 8,5 miljoner kubikmeter den 30 september 2020, enligt Skogsstyrelsens statistik. Såväl lagren av barrsågtimmer som massaved var mindre än vid samma tid förra året.

Lagren av barrsågtimmer uppgick till 2,6 miljoner kubikmeter vilket är 9 procent mindre än förra hösten men en ökning med knappt 300 000 kubikmeter sedan i somras.

Lagren av massaved har minskat sedan i somras och uppgick till 5 miljoner kubikmeter. Det är 10 procent mindre än förra hösten men en fortsatt hög nivå jämfört med samma tidpunkt 2017 och 2018.

De största lagerminskningarna var i balansområde 4 det vill säga södra delen av landet. Lagren av barrsågtimmer var där 21 procent lägre och massavedslagren 28 procent lägre jämfört med hösten 2019.

Minskat lager av massaved totalt men inte för granmassaved

Fördelat på sortiment bestod lagren av massaved av 3,6 miljoner kubikmeter barrmassaved, 0,6 miljoner kubikmeter granmassaved och 0,8 miljoner lövmassaved. Jämfört med förra hösten har lagren av barrmassaved och lövmassaved minskat med 13 respektive 8 procent. Lagren av granmassaved däremot har ökat med 6 procent.

Lagren av barrmassaved minskade i hela landet. Lagren av granmassaved ökade i större delen av landet förutom i balansområde 1 det vill säga längst norrut.

Lagret av massaflis var med knappt 1 miljon kubikmeter,10 procent större än vid samma tid förra året.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden

Balansområde 1: Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)

Balansområde 2: Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.

Balansområde 3: Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.

Balansområde 4: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

 

Kontakt