Mindre aktivitet trots avverkning i granbarkborreskadad skog

Statistik - 12 november 2019

Den anmälda arealen i avverkningsanmälningar fortsatte minska i oktober jämfört med 2018 – i Södra Norrland och Götaland med drygt 30 procent. Förklaringen för Södra Norrland ligger i de stora arealer som anmäldes i fjol efter de omfattande skogsbränderna, men även sänkta virkespriser kan ha påverkat i Götaland. I Svealand är aktiviteten fortsatt hög bland skogsägarna.

Den totala anmälda arealen i oktober uppgick till 28 166 hektar för hela landet, vilket är 21 procent lägre än för samma månad 2018 och strax under medeltalet för perioden 2007-2019.

Hittills i år har 230 636 hektar anmälts för avverkning. Nedgången i anmäld areal sedan september gör att årstakten minskar något (2 procent) jämfört med de tio första månaderna 2018

Anmäld areal minskar i hela landet utom i Svealand.

  • I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 14 procent och uppgick till 7 401 hektar.
  • I Södra Norrland minskade den anmälda arealen med hela 32 procent jämfört med samma period 2018 och uppgick till 6 892 hektar. Det är en stor minskning, arealen ligger under nivån för medeltalet 8 593 hektar för perioden 2007-2019 och är den lägsta sedan 2007.
  • I Svealand ökade den anmälda arealen med 6 procent och uppgick till 7 803 hektar.
  • I Götaland var minskningen hela 38 procent och uppgick till 6 031 hektar, vilket kan jämföras med medeltalet 7 068 hektar för oktober under perioden 2007-2019. Även för Götaland är det den lägsta nivån sedan 2007.

Den fortsatt höga aktiviteten i Svealand kan sannolikt bero på de fortsatta problemen med granbarkborreskador där skadade träd behöver avverkas snabbt och transporteras ut för att minska spridningen av skadeinsekten. 

Den stora minskningen i Södra Norrland är kopplad till de stora arealer som anmäldes efter de mycket stora skogsbränderna i Jämtlands och Gävleborg läns 2018. I Götaland kan sänkta virkespriser och stora lager vara bidragande orsaker till minskad anmäld areal.

Minskning i 16 av 21 län

Gotlands län visar den största minskningen 78 procent (26 hektar), men då den produktiva skogsarealen på Gotland är liten får förändringar i anmäld areal stort procentuellt utslag. Dock är det den lägsta anmälda arealen sedan 2012 och en tredjedel av genomsnittet 2007 – 2019. I Blekinge län minskade arealen med 69 procent till 209 hektar, vilket är den lägsta nivån på 13 år. Hallands län visar även för oktober en stor minskning 45 procent (263 hektar), jämfört med samma period 2018. Det är den lägsta nivån på sju år.

Ett annat län som uppvisar stora minskningar är Jönköpings län med 53 procent, vilket är den lägsta på 11 år och under medeltalet för perioden 2007-2019. Även Kronobergs län har den lägsta nivån på 11 år och en minskning med 49 procent till 536 hektar. Västra Götalands län har en minskning på 48 procent till 1 111 hektar, vilket är den lägsta nivån på 12 år. I Kalmar län är minskningen 41 procent jämfört med oktober 2018 men in nivå med medeltalet för perioden 2007 – 2019. Det samma gäller för Gävleborgs län, som har en minskning med 47 procent till 2 077 hektar. Minskningen i Jämtlands län är 33 procent jämfört med oktober 2018 och det är den lägsta nivån för oktober sedan 2007.

Fem län uppvisar ökade anmälda arealer för oktober, varav fyra län visar mycket kraftiga ökningar. Samtliga län med kraftig ökning av anmäld areal ligger i Svealand. I Västmanland var ökningen för oktober 92 procent till 672 hektar jämfört med samma period förra året, vilket är den högsta nivån sedan de stora skogsbränderna i länet 2014. Örebro län har en ökning med 64 procent till 1 423 hektar, vilket är den högsta nivån sedan 2007. I Södermanlands län ökade anmäld areal med 54 procent jämfört med oktober 2018. Det är den högsta nivån sedan 2007 och knappt 20 procent högre än medeltalet för perioden 2007 - 2019. Uppsala län hade en ökning på 32 procent, vilket är den högsta nivån sedan 2007 och drygt 33 procent högre än medeltalet för perioden 2007 – 2019. Orsaken i alla fyra länen är med största sannolikhet de stora problemen med angrepp av granbarkborre.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se