Vacker utsikt över gransluttningar och vatten i Norra Västerbotten.

Miljömålen 20 år – hur har det gått för Levande skogar i Västerbotten?

Nyhet - 03 februari 2021

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en ny webbsida där du kan följa miljömålsarbetets utveckling i länet. Här finns bland annat en film som illustrerar hur skogarna i Västerbotten förändrats sedan 50-talet och hur grön infrastruktur kan förbättra livsmiljöerna för många arter.

Webbsidan ”Miljömålen i Västerbotten 20 år” är en så kallad Storymap som kan ses som ett pedagogiskt utbildningsmaterial om miljömålsarbetet i Västerbotten. Här kan du läsa om vilka utmaningar vi står inför, och vilka framsteg och åtgärder som gjorts under de senaste 20 åren.

Film om skogsbruk och grön infrastruktur i Västerbotten

I avsnittet om Levande skogar, presenterar vi en ny film om skogsbruk och grön infrastruktur i Västerbotten, som tagits fram av Skogsstyrelsen i Västerbottens distrikt i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet).

– Ett aktivt skogsbruk i Västerbotten under lång tid har haft en stor påverkan på skogslandskapet. Det har lett till ett fragmenterat skogslandskap med kraftigt minskande livsmiljöer och spridningsmöjligheter för vissa arter, särskilt de som är knutna till gammal skog och lövskogar. För att förbättra förutsättningar för skogsarterna är landskapsplanering och grön infrastruktur viktiga verktyg, säger Helena Dehlin, Skogsstyrelsens miljömålssamordnare i Västerbotten. 

Syftet med filmen är att illustrera hur skogarna i Västerbotten har förändrats från 1950-talet till idag, och vad du som skogsägare eller verksam i skogen kan göra för att förbättra för biologisk mångfald.

Filmen innehåller animeringar som visar hyggen som uppkommit årligen från 1950-talet fram till idag, samt hur områden som bevarats för naturvård i form av till exempel naturreservat tillkommit. Slutligen illustrerar vi hur grön infrastruktur kan förbättra tillståndet för livsmiljöer arter i skogen.  

Kontakt