Promenadstig genom tallskog.

Mera tall i Halland

Nyhet | Regionalt - 04 mars 2021

Tallen har under en längre tid blivit alltmer åsidosatt i föryngringsfasen och har ofta ersatts av gran i södra Sverige. Det har resulterat i att de tallungskogar som uppkommit har utsatts för ett högt betestryck av vilt.

˗ Vi behöver hitta en balans mellan skog och vilt. Balansen mellan skog och vilt handlar inte enbart om att minska viltstammarna utan även om balansen mellan foder och vilt. Det kan uppnås flera sätt, säger Magnus Gunnarsson, Skogsstyrelsen, samordnare för Mera tall i Götaland.

Vad är målet?

Syftet med Mera tall är att öka andelen tallskog och skog med variation. Exempel på det är ståndortsbaserade ungskogar som innehåller trädslag som passar bäst för marken.

Men det handlar inte bara om att få mer tall i landskapet utan det är framförallt en samverkansprocess mellan skogsägare, jägare, myndigheter och skogsnäring. Ett gott exempel på det är pilotprojektet Mera tall i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Hur ska vi göra för att lyckas?

För att lyckas behöver vi en god dialog, goda exempel, samsyn och samarbete inom de olika organisationerna och intressegrupper. Då kommer vi att få en bra början!

Vi på Skogsstyrelsen vill gärna informera dig om att vi under 2021 kommer att lägga tyngdpunkt på Mera tall. Ämnet kan var intressant för dig som jobbar med skog och viltfrågor.

˗ Skogsstyrelsen i Halland skulle gärna vilja hitta samarbetspersoner och älgskötselområden (ÄSO) för att presentera Mera tall och för att se hur vi kan gå vidare, säger Magnus Gunnarsson.

Logotype för Mera Tall

Kontakt