Rönnbär.

Mer pengar till regionalt arbete för skogen

Nyhet - 07 oktober 2022

Sveriges län får dela på ytterligare 1 miljon kronor som tillskott i arbetet med regionala skogsstrategier. Skogsstyrelsen svarar för att fördela ut pengarna. Se lista med länsfördelning.

Alla Sveriges län arbetar med regionala skogsstrategier och skogsprogram. Regeringen har beslutat att länen får ytterligare 1 miljon kronor för detta arbete. Länen har tidigare i år fått sammanlagt 4 miljoner kronor för ändamålet. Skogsstyrelsen har i uppgift att fördela pengarna och länen har fått ansöka.

– Alla län som sökt extra medel har beviljats det, säger Vanja Strand, nationell samordnare på Skogsstyrelsen.

Intressenter från skogens hela värdekedja är involverade i arbetet med de regionala strategierna för skogen. Det är länsstyrelserna och regionerna som ansvarar för att koordinera arbetet och pengarna är till för att säkra resurser för det.

Hittills har följande län beslutat om eller fastställt en skogsstrategi/program: Skåne, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Halland, Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Västra Götaland, Södermanland, Västmanland och Stockholms län. Östergötland har en skogsnäringsstrategi.

Strategierna utgår från respektive regionala förutsättningar och innehållet varierar därför.

– Skogen ska fungera som en motor för hållbar tillväxt. Den motorn kan förstås se helt olika ut i olika län. Varje regional strategi har sitt svar på vilka möjligheter skogen erbjuder just där, för de människor som lever och verkar i området, säger Vanja Strand.

Länsstyrelse/region

Belopp (kr)

Norrbotten

57 700

Västerbotten

57 700

Jämtland

57 700

Västernorrland

57 700

Gävleborg

50 000

Dalarna

57 700

Värmland

57 700

Västmanland

57 700

Uppsala

Sökte inte medel

Örebro

57 700

Stockholm

57 700

Region Sörmland

Sökte inte medel

Östergötland

57 700

Västra Götaland

Sökte inte medel

Gotland

57 700

Region Kronoberg samt Jönköping och Kalmar län

142 857

Halland

57 700

Blekinge

57 700

Skåne

57 700

Kontakt

Regionala strategier och nationellt skogsprogram

De regionala skogsstrategierna/skogsprogrammen handlar bland annat om att samarbeta kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen, diskutera viktiga framtidsfrågor som hållbart skogsbruk, skogens roll för klimatet och stärka företagens konkurrenskraft.

Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsprogrammen ska bidra till att förverkliga visionen.