Barkborreangrepp bl.a. från drönare, åtta veckor från angrepp. Fotograferat 28 juni 2019 av Lennart Svensson.

Krisgrupp mot granbarkborren bildad i Värmland

Pressmeddelande | Regionalt - 15 april 2020

Efter de ökade angreppen av granbarkborre i Värmland, går nu myndigheter och skogsbruk samman och bildar en krisgrupp i länet. Genom samverkan ska alla aktörer kraftsamla för att öka aktiviteten i skogen och begränsa angreppen och skadorna efter skadeinsekten.

Under 2019 ökade angreppen av granbarkborren i Värmland. Enligt Skogsstyrelsens och skogsbrukets uppskattning skadades det cirka 250 000 kubikmeter gran under 2019 i de värmländska skogarna.

- Det är svårt att förutse hur stora skador vi får kommande säsong, men läget är fortfarande allvarligt och det krävs massiva gemensamma insatser. Därför har den här skogsskadegruppen bildats för att vi tillsammans ska får mer kraft i insatserna och kunna hejda utvecklingen, säger Hans Källsmyr skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen i Värmland.

Skogsskadegruppen är en helt ny samverkan mellan ett antal värmländska skogsföretag, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Värmland. Syftet med samverkan är att dela information om läget när det gäller granbarkborren i länet. Man vill på det sättet hjälpas åt att hantera både granbarkborreskador och stormskador.

- Detta är en viktig fråga som vi behöver hantera tillsammans. Om vi samverkar kan vi klara av skadorna bättre, säger Anders Alm, VD på Västra Värmland Dalslands skogsägarförening.

Coronakrisen påverkar arbetet

Ett 20-tal informationsträffar om granbarkborren i den nya skogsskadegruppens regi var planerat under våren. Med anledning av coronaviruset kommer dock troligen inga fysiska informationsträffar om granbarkborre att kunna hållas i vår. Skogsägare och skogliga aktörer i Värmland erbjuds i stället digital information och utbildning. Det arrangeras exempelvis webbutbildningar och även en film om ämnet har spelats in.

En rad negativa effekter på virkesindustrin sammanfaller just nu i Värmland. Det handlar om vindfällen efter storm, angrepp av granbarkborre och osäkerhet på marknaden efter Coronapandemin.

- Vi måste allesammans jobba hårt för att hjälpa de skogsägare i Värmland som är drabbade av färska vindfällen och skador av barkborren. Även under den osäkerhet som Coronakrisen skapar i vår vardag, säger Hilma Nilsson, områdeschef på Stora Enso Skog.

Krävs aktiva skogsägare

För att lyckas i bekämpningen måste även skogsägarna i Värmland vara aktiva. Skogsägare uppmanas därför att:

  • Gå över sin skogsfastighet flera gånger under våren och försommaren och leta efter angrepp av granbarkborren.
  • Avverka och transportera bort angripna granar som har det mesta av barken kvar.
  • Upparbeta färska vindfällen och se till att få ut liggande virke ur skogen.
  • Skogsägare som hittar större volymer stormfälld skog bör kontakta virkesköpare i god tid för att de stormfällda granarna ska kunna transporteras bort i tid.

Att arbeta i stormfälld skog är mycket riskfyllt och kräver både specialkunskaper och komplett utrustning. Rekommendationen är därför att aldrig arbeta ensam.

Kontakt