Vindlande skogsstig mellan träd och blåbärsris

Mer behöver göras för att nå miljömålen i skogen

Pressmeddelande - 31 mars 2022

De åtgärder som görs för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade arter är inte tillräckliga. Det konstaterar Skogsstyrelsen i den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Det pågår många åtgärder inom skogssektorn för att förbättra tillståndet i skogen, men flera av insatserna kräver tid för att ge full utväxling i miljön. Exempelvis är det lång leveranstid på skogar som avverkats med omfattande lämnad miljöhänsyn och sedan vuxit upp till nya, äldre skogar. De äldsta skogarna av det slaget börjar i dag nå upp till en ålder av cirka 30 år.

– Vi behöver förstärka de åtgärder som minskar fragmenteringen i skogslandskapet och bevarar livsmiljöerna för hotade och känsliga arter. Flera åtgärder pågår, men de behöver fortgå och förstärkas, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Trenden är negativ

Sammantaget bedömer Skogsstyrelsen att trenden för utvecklingen i miljön är negativ. Viktiga insatser som görs av skogsbruk och myndigheter och som behöver förstärkas är bland annat att:

  • skydda skogar med höga naturvärden
  • öka användningen av hyggesfria metoder
  • stärka grön infrastruktur

Även arbetet med att förhindra skador på kulturmiljön är fortsatt viktigt. Positivt är att kulturstubbar visat sig vara en effektiv åtgärd, som när de används har minskat skadorna på värdefulla kulturmiljöer. En förändring åt rätt håll, samtidigt som skadorna på värdefulla kulturlämningar fortfarande är stora.  

I höst kommer Skogsstyrelsen att presentera en ny fördjupad utvärdering av miljömålet Levande skogar. Den senaste fördjupade utvärderingen gjordes 2019.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.