Lummig sommarmiljö från Järle Kvarn med forsande å, grönskande träd och äldre röda hus med vita knutar. Foto: Göran Lundh

Medelåldern för nytillkomna skogsägare är 47 år visar ny statistik

Nyhet | Statistik - 30 maj 2023

Det tillkom cirka 10 000 nya skogsägare (fysiska personer) varje år under perioden 2004-2022. Dessa är i genomsnitt 47 år och könsfördelning bland dessa nya skogsägare är 47 procent kvinnor och 53 procent män. Vidare fortsätter trenden med färre skogsägare och färre brukningsenheter vid en jämförelse med föregående år. Det visar Skogsstyrelsens senaste ägarstatistik.

Nytillkomna skogsägare

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att 10 554 stycken skogsägare, fysiska personer, tillkom 2022, jämfört med föregående års taxering. Av dessa var 47 procent kvinnor och 53 procent män. 1 478 nytillkomna skogsägare är folkbokförda i Västra Götalands län och 1 270 i Stockholms län. Medelåldern på nytillkomna skogsägare är 47 år, medelåldern för män är 46 år och 48 år för kvinnor. De äldsta nytillkomna skogsägarna finns i Stockholm med en medelålder på 51 år och de yngsta återfinns i Kronoberg med 44 år i medelålder.

Fortsatt trend med minskande antal skogsägare och brukningsenheter

Antalet brukningsenheter minskar med 397 stycken (0,2 procent) och antalet skogsägare som är fysiska personer minskade med 730 personer (0,2 procent), mellan 2021 och 2022 års fastighetstaxering. En annan trend som fortsätter är ett stigande antal ägare boende utanför Sverige. Denna fortsätter efter en liten minskning under 2021. Skogsägare boende i EU/EES exkl. Norden ökar med 247 personer mellan åren.

Förklaring

Nytillkomna skogsägare avser fysiska personer tillkom 2022 jämfört med 2021 års taxering.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter