Granbarkborre.

Massiv informationskampanj efter angreppen av granbarkborre

Pressmeddelande | Regionalt - 04 mars 2019

Efter de rekordstora angreppen av skadeinsekten granbarkborre i Örebros och Sörmlands skogar förra året, väntas minst lika stora angrepp i år. Därför sjösätter nu Skogsstyrelsen en omfattande informationsinsats med 15 möten på olika platser ute i skogen för skogsägare som en del i att begränsa angreppen.

– Det är ett allvarligt läge och då behöver varje enskild skogsägare ha så mycket kunskap som möjligt om hur man hittar angrepp och sedan agerar för att begränsa omfattningen och skadorna på skogen, säger Anna-Lena Lindström, distriktschef vid Skogsstyrelsen, Sörmland-Örebro.

Den torra och varma sommaren 2018 var gynnsam för granbarkborren med ökade angrepp och granar som dukar under. Angreppen bedöms ha orsakat förluster på miljardbelopp för skogsägarna i Sverige. Nya angrepp kommer sannolikt att upptäckas i år och blir sommaren dessutom varm och torr blir det en kraftig ökning. Nyligen utsåg Skogsstyrelsen stora delar av södra Sverige till bekämpningsområde. Där ingår delar av Örebro län och hela Sörmland.

Som en ytterligare del i arbetet med att begränsa skadeinsekten arrangerar Skogsstyrelsen totalt 15 informationsträffar för skogsägare i Sörmland och Örebros län, varav några redan är genomförda. Vid samtliga träffar tar sig gruppen ut i skogen för att lära sig mer om:

  • Hur känner jag igen en skada av granbarkborre?
  • Vilka träd behöver jag åtgärda?
  • Hur kan jag motverka framtida skador?

För de medier som önskar är det möjligt att följa med på någon av träffarna som genomförs i samverkan med andra skogsbruksaktörer. De är kostnadsfria och ingen anmälan behövs. Här är återstående träffar:

10 mars
09:30 Nyköping
14:00 Trosa/Gnesta

17 mars
09.30 Örebro
14:00 Karlskoga

24 mars
09:30 Eskilstuna
14:00 Strängnäs

31 mars
09:30 Flen
14:00 Katrineholm

2 april
14:00 Nora

3 april
16:00 Lindesberg

7 april
09:30 Hällefors
14:00 Kopparberg

Kontakt

Kontakt